Før selve årsmøtet starter opp dvs. kl. 18:00, så vil Atle Hauge, NIBIO holde et foredrag om fordelene ved grøfting / drenering.

Fordraget tar ca en time. Etter dette starter den formelle delen av årsmøtet.

Vi ønsker at medlemmer som ønsker å være med på årsmøtet melder seg på, da det er bevertning denne kvelden. Meld dere på til emilkvernenes@hotmail.com / 992 24 810.

Innkalling til årsmøtet

Forslag til arbeidsplan for 2016 / 2017

Årsberetning for Trøgstad Bondelag 2015 / 2016

 

Trøgstad Bondelags innspill til arealplanen til Trøgstad kommune