Temaer:

Aktuelle temaer markvandringen er: Hønsehirse, gjødsling, sopp i vår- og høstkorn, integrert plantevern, jordpakking, jordstruktur og erfaringer fra bruk av ugrasharv.

Økologisk produksjon - kylling

Aktuelle bondelagssaker – klimasmart landbruk

Restaurering av tunet på Orød gård.

Aktuelt fra kommunen, Fylkesmannen og vannområdet.

Vi avslutter sykkelturen med grilling på Orød Gård!                  

Vel møtt til en nyttig og trivelig fagdag! 

Kontaktperson for arrangementet: Jon Torleif Buer, mob. 92482706