Saksliste

  1. Åpning ved leder

  2. Godkjenning av innkalling og saksliste

  3. Valg av referent og to til å underskrive protokollen

  4. Årsberetning for styreåret 2016 / 2017

  5. Regnskap

  6. Innkomne saker
  7. Arbeidsplan for kommende arbeidsår

  8. Valg i henhold til lovene

Saker som ønskes behandlet under pkt. 6 skal være innkommet til leder Per Kristian Solberg senest 19. oktober perksolberg@gmail.com eller tlf. 913 39 679.

Vi får besøk av styremedlem Trude Hegle fra Østfold Bondelag.

Besøk blir det også av organisasjonssjef i Norges Bondelag, Astrid Solberg. Hun vil blant annet fortelle om hjelpeprosjektet i Malawi, "Bønder støtter bønder".

Bevertning.