I forbindelse med kommunesammenslåingen i Indre Østfold i 2020 ble det opprettet et fellesutvalg for de fem lokale bondelagene. Fellesutvalgets formål er å samordne lokallagenes kommunikasjon med offentlig myndighet, media, samt andre samarbeidssaker som er naturlig at lokallagene samarbeider om. Utvalget har jevnlige møter med Enhetsleder Landbruk i kommunen. Fellesutvalget er opptatt av at medlemsaktivitet primært skal skje i lokallagene, men at vi gjennom utvalget har en fin mulighet til å formidle invitasjoner og info om arrangementer lokallaga imellom. Hver høst, etter lokallagsårsmøtene, blir nytt fellesutvalg konstituert, og per nå består utvalget av følgende:

 

Mina Westbye, Askim Bondelag

Ragnhild Duserud, Eidsberg Bondelag (leder)

Pål Haglerød, Hobøl Bondelag

Trond Martin Wiersholm, Spydeberg

Hans Anders Olsen, Trøgstad

 

Bidra med dine innspill til årets jordbruksforhandlinger!

I forbindelse med at alle lokallag skal sende innspill til jordbruksforhandlingene 2024, inviterer Fellesutvalget til studiearbeid på tvers av lokallaga. Vi håper og tror at dette vil skape større arbeidsgrupper innen den enkelte produksjon.

 

Studiearbeidet avholdes på MYSEN KULTURTORG, STORGATA 15, TORSDAG 25. JANUAR KL 18:00. Vi starter med pizza, før arbeidsgruppene fordeles i ulike rom.

 

Det blir arbeidsgrupper for:

* Korn

* Drøv

* Svin

* Fjørfe

* Grønt

 

Arbeidsgruppene vil ta utgangspunkt i spørsmål med svaralternativer. I noen tilfeller er det i tillegg fritekstsvar. Hver arbeidsgruppe har en gruppeleder til å føre referat, som vil bli rådgivende for de fem lokallagsstyrene når de skal sende inn sine innspill.

 

Påmelding til din lokallagsleder på SMS innen tirsdag 23. januar der du oppgir hvilken arbeidsgruppe du ønsker å delta i.

 

ASKIM: Mina Westbye, tlf 46859103

EIDSBERG: Ragnhild Duserud, tlf 41633140

HOBØL: Pål Haglerød, tlf 92257596

SPYDEBERG: Trond Martin Wiersholm, tlf 95831025

TRØGSTAD: Hans Anders Olsen, tlf 97014909

 

 

Vennlig hilsen

Fellesutvalget for Bondelaga i Indre Østfold