Sakliste:

  1. Åpning ved leder
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste  
  3. Valg av møteleder
  4. Valg av referent og to til å skrive under protokollen
  5. Årsmelding
  6. Regnskap
  7. Innkomne saker: A) Etablering av Fellesutvalget for bondelagene i Indre Østfold 
  8. Arbeidsplan for kommende arbeidsår
  9. Valg i henhold til lovene

a. leder (for 1 år)

b.  to styremedlemmer (for 2 år)

c. tre varamedlemmer i nummerorden (for 1 år)

d. utsendinger til årsmøte i fylkesbondelaget (i tillegg til leder), m/varautsending

e. to revisorer

f. valgkomite

Saker som ønskes behandlet under pkt. 7 skal være innkommet til leder Thomas Riiser senest 8 dager før årsmøtet. Aase Maren Ø. Hesleskaug fra fylkesbondelaget deltar med orientering om aktuelle saker. I tillegg vil Landbrukskontoret fortelle kort om status på nytt landbrukskontor i Indre Østfold og andre aktuelle saker.

Enkel servering. Vel møtt!