Sakliste

 1. Åpning ved leder
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 
 3. Valg av møteleder
 4. Valg av referent og to til å skrive under protokollen
 5. Årsmelding 
 6. Regnskap 
 7. Innkomne saker
 8. Arbeidsplan for kommende arbeidsår
 9. Valg i henhold til lovene
 • leder (for 1 år)
 • to styremedlemmer (for 2 år)
 • tre varamedlemmer i nummerorden (for 1 år)
 • utsendinger til årsmøte i fylkesbondelaget (i tillegg til leder), m/varautsending
 • to revisorer
 • valgkomite
 • Fastsette eventuell godtgjørelse til tillitsvalgte

Innkomne saker til pkt. 7 må meldes til leder Thomas Riiser (970 54 876) senest 8 dager før årsmøtet.

Smittevern

Vi følger smittevernreglene fra FHI. Det blir ikke håndhilsning eller klemming. Hold minst en meters avstand til andre. Har du symptomer på luftveisinfeksjon kan du ikke møte.

Har du ikke fått SMS?

Lokal smittesituasjon kan gjøre at årsmøtet må endres. Vi vil da varsle dette via SMS. Har du ikke mottatt SMS om årsmøtet? Da kan du sende mobilnummeret ditt til sekretær på 994 98 379 eller til julie.oraug@gmail.com.

Andre opplysninger

I henhold til retningslinjer fra FHI vil det bli ført liste over alle fremmøtte. Det planlegges også for enkel servering på koronavennlig måte, men her kan det bli endringer.

På årsmøtet blir det også utdeling av «årets bondevenn».

Vel møtt!

Styret.