Saksliste:
- Godkjenning av innkalling og saksliste
- Valg av ordstyrer og referent
- Valg av to til å skrive under protokollen
- Regnskap for 2017
- Årsberetning 2017
- Valg
- Innkomne saker:
1) Vurdering om sammenslåing av lokale bondelag
Alternativer:
- Askim, Spydeberg og Hobøl
- Alle kommuner i ny storkommune
- Orientering fra Østfold bondelag

Enkel bevertning.

Evt. innkomne saker må meldes inn til styret innen 27.10.17.

Sakspapirer finner du her:

Årsmelding

Regnskapsresultat 2017

Balanse

Hovedbok

NB ! Regnskapsvedleggene oppdatert pr. 30.10.17

Sak 7. Sammenslåing av lokallag

 

Mvh.
Styret i Askim bondelag