Kolbu bondelag og Østre Toten bondelag arrangerte bondepub på Sameia fellesfjøs i forrige uke.

Tema for møte var gjødsel og presisjonsjordbruk og det var ca 40 frammøtte.

Anders Rognlien fra Yara fortalte om gjødsel og hvor viktig det er å bruke riktig mengde og type gjødsel med tanke på avling, mengde, kvalitet og miljø. Felleskjøpet orienterte litt om muligheter og typer gps utstyr.