Det er kun kort tid siden Stortingspolitikerne vedtok å øke matproduksjonen i takt med befolkningsøkningen og dermed holde oppe dagens sjølforsyningsgrad. Når de kaller dagens tilbud til jordbruket for et godt tilbud, er det bare en ting å si, jeg blir både nedtrykt og forbannet, sa Trond Ellingsbø til sine tillitsvalgte på telefonmøtet i går etter at Staten hadde overlevert sitt tilbud til jordbrukets forhandlingsutvalg.

Staten la fram et tilbud på 900 millioner, herav 275 i engangstilskudd til Landbrukets Utviklingsfond. Kravet fra jordbruket var på 2,2 mrd.

Staten har nogenlunde samme innretning på tilbudet som det vi har i vårt krav, sa Ellingsbø, men størrelsen på beløpene er på et helt annet nivå. Spesielt gjelder dette budsjettmidler som er Statens styringsmidler i forhold til struktur,  distriktspolitikk og det å kunne ta hele landet i bruk slik de har lagt til grunn i Landbruks- og matmeldinga.

Mer om Statens tilbud fra Norges Bondelag.