Hvert år gir Oppland Bondelag ut pris for aktivitet og verving blant lokallagene. I år vedtok styret å dele prisen mellom Sør-Fron Bondelag og Jevnaker Bondelag.

Fylkesleder Trond Ellingsbø deler ut diplom, twist og honnørord til leder i Jevnaker Bondelag Hans Gunstad og leder i Sør-Fron Bondelag Stein Arne Dalsegg. I tillegg deler lagene aktivitetsprisen som Oppland Bondelag får fra Norges Bondelag på 5.000 kroner.

Sør-Fron har god medlemsvekst og gir yrkesveiledning for ungdomsskolen

Sør-Fron har en medlemsvekst på 10 medlemmer eller 6 %. Dette er best i Oppland både i antall og i prosent. Sør-Fron arrangerte Budstikkestafett-arrangement på vegne av alle lagene i Midt-Gudbrandsdalen. Videre har de god tradisjon for gardsbesøk med yrkesveiledning for ungdomsskolen og de står for kalvemønstringa på Rudi Gard under familiedagen der. Styret i Sør-Fron har skrevet ”Vårnytt” for medlemmer i Sør-Fron der nye medlemmer blir ønsket spesielt velkomne.

Jevnaker har god kontakt med sine politikere

Jevnaker hadde en beskjeden medlemsvekst i fjor på et medlem. Men med tanke på at de året før vervet 15 nye medlemmer og har klart å holde på disse, er det beundringsverdig i ei tid da dessverre 23 av våre 36 lag har opplevd medlemsnedgang. Jevnaker hadde to budstikkearrangement, et sammen med de øvrige Hadelandslaga og et på egen hånd. I tillegg har de arrangert formannskapslunsj på en gard sammen med styret. I tillegg holder de tradisjonen med å ringe med gardsklokkene ved ulike høytider ved lag. I forbindelse med dette sender de også ut SMS til alle medlemmer der de minner om ringing med klokkene.