Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Norges Bondelag er en slagkraftig organisasjon. Jo flere vi er, og jo bedre vi samarbeider, jo sterkere er vi, sier Ellingsbø. Han viser til splitt og hersk-poltikken som føres av sittende Regjering nå. Da må vi stå sammen, og en medlemsøkning tar vi som et tegn på at det er flere som ønsker å stå sammen med oss. Svært gledelig!

Og, det er jo ikke til å stikke under en stol, det er godt at vi igjen er større enn Hedmark...., humrer han.

 

Når det blåser fra alle kanter, trenger vi å stå sammen

Fjoråret ga oss igjen eksempler på hvor viktig det er for ei næring å stå sammen. Mest konkret tenker jeg her på beitebruksnæringa, og det som skjedde på Toten og Hadeland. Lignende situasjoner har vi hatt oppover dalen, både i sommer og tidligere i år, men omfanget og mediablesten som kom med angrepene på Vest-Oppland, gjorde arbeidet Bondelaget gjorde synlig for både beitebrukere, bønder med andre produksjoner og folk som sympatiserer med oss, sier Trond.

 

Et urolig politisk landskap

Men det er ikke bare rovdyra som gjør at vi trenger å stå sammen. Vi har fått fire nye år med ei Regjering som har et mål om billigst mulig mat. Det er ikke forenlig med forbrukerens ønske om trygg mat og god dyrehelse, et fortrinn jeg mener vi kan slå i bordet med her i nord, sier Ellingsbø. Stortinget har vedtatt ei jordbruksmelding der Regjeringa ikke fikk særlig stort gjennomslag for egne ønsker. Jeg tror vi kan få stadig nye omkamper om viktige saker for næringa vår i Regjering og Storting, sier han. Og hvem skal eie jorda, er det bonden eller er det eiendomsspekulanter? Jeg mener vi har et styresett nå som vil kunne ødelegge mye for norsk matproduksjon, ødeleggelser som er vanskelige å reparere.

Og da trenger vi sterke organisasjoner som Norges Bondelag, som både kan få på plass gode løsninger for norsk matproduksjon, men også bidra til å hindre ødeleggelser. Det er tungt å jobbe med skadebegrensninger, men det er faktiske en viktig del av jobben vår, sier han.

Da er det godt å ha en medlemsvekst i ryggen!

 

Les også: Flere vil være medlemmer 

Samhold gir styrke! Fra opptoget for norsk landbruk foran Stortinget etter bruddet i jordbruksforhandlingene i mai 2017.

Arbeidskraft i matproduksjon

Grunnlaget for matproduksjonen legges de neste ukene, og mange er spente på om det er nok hjelp å få tak i nå, og ikke minst når det skal høstes i sommer og senere i høst.

Eierskiftekurs høsten 2020-vinter 2021

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs i eierskifte tre steder i Innlandet høsten 2020 og vinter 2021. Korona-viruset stopper alle møte- og kursvirksomhet nå, men vi håper ting skal normalisere seg til høsten.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Lunner Bondelag - årets lokallag

Lunner Bondelag er kåret til årets lokallag i Oppland for 2019. Lunner og Vestre Toten er fylkets beste ververe, og Fåvang hedres som årets influenser. Offentliggjøringen skjedde under et telefonmøte i går kveld.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Disse skal jobbe for Innlandet Bondelag

Dette laget skal stå for den daglige kontor-driften av det nye Innlandet Bondelag etter sammenslåing 19. mars: Margrete Nøkleby, Astrid Simengård, Jorunn Løvdal, Anne Rustad, Guro Breck og Ola Råbøl.

Valgkomiteene i Innlandet

Stor interesse for verv i Innlandet Bondelag

Interessen for lederposisjon og styreverv har vært så stor at valgkomiteen for Innlandet Bondelag har lagt fram to likeverdige innstillinger. – Denne «luksusen» er et sterkt tegn på at det nye Innlandet Bondelag anses som viktig og attraktivt, sier Gustav Grøholt, leder i valgkomiteen.

Grønt fokus for Innlandet – vi ga slowfood til fastfood-Erna

- Innlandet er et tyngdepunkt innen biobaserte næringer; jord og skog. Dette gir store muligheter for Innlandet, sa Erna Solberg på Agenda Innlandet-konferansen. Fra Bondelaget fikk statsministeren slowfood-poteter sammen med flere grønne oppfordringer.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
02
november

Skattekurs 2020

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
08
desember

Møte for nye lokallagsledere

Mjøsen Skog, 5. etg.

Våre samarbeidspartnere