Trond Ellingsbø fra Heidal fortsetter som leder og Jon Lerhol fra Vang som nestleder.

Per Heringstad, Heidal, var ikke på valg.

Mikkel Bakkegard fra Østre Toten rykker opp fra 2. vara og ble valgt inn på fast plass i styret. Han er fra før leder i Oppland Bondelags planteproduksjonsutvalg og med i styret i Toten Kålrotpakkeri. Mikkel er kålrot-, potet- og kornprodusent på Lena. Tidligere har han jobbet på Bioforsk Apelsvoll. Oppland Bondelag får dermed økt planteproduksjonskompetanse inn i styret..

Jane Dahl Sogn fra Jevnaker ble valgt inn i styret fra Hadeland-Land. Jane driver med sau og dølafe på garden i Sognsbygda på Jevnaker og er daglig leder på Pilegrimssenter Granavollen.

Barbro Braastad fra Fåvang fortsetter som 1. vara. Anita Lindhjem fra Søndre Land er valgt som ny 2. vara. Begge driver med sau, og Barbro driver også med ku og gris. Jon Finborud fra Øyer-Tretten fortsetter som 3. vara. Han har svineproduksjon på sin gard i Midtbygda i Øyer.

Magnhild Grimsrud og Tormod Rognlien fortsetter i styret som representanter fra henholdsvis Oppland Bygdekvinnelag og Oppland Bygdeungdomslag.

Store deler av det nye styret i Oppland Bondelag: Per Heringstad, Anita Lindhjem, Jon Lerhol, Magnhild Grimsrud, Trond Ellingsbø, Barbro Braastad og Mikkel Bakkegard. Jane Dahl Sogn, Tormod Rognlien og Jon Finborud var ikke tilstede da bildet ble tatt.