Faginnlegg på møtet er ” Investeringsmuligheter i landbruket ved Ole Christen Hallesby”.

For mer informasjon og påmelding, gå til Landkreditts side:

https://www.landkredittbank.no/medlemsmote