Mandag starter regionmøtene opp, og første region ut er Nord-Gudbrandsdalen. Tirsdag kveld har Gjøvik- og Totenlagene møte på Gjøvik, og onsdag er det dagmøte for Valdreslagene og kveldsmøte for Hadeland og Land. Tillitsvalgte fra Sør-Gudbrandsdalen avslutter møteserien i Øyer torsdag kveld.

Landbruksmeldinga blir hovedsaken som skal diskuteres, både selve meldinga og det arbeidet som skal gjøres i lokallagene og i fylkeslaget framover før meldinga skal vedtas av Stortinget på vårparten. 

Vårens jordbruksforhandlinger blir første test på hvilke virkemidler Regjeringen vil sette inn for å nå målene i meldinga. Arbeidet fram mot disse forhandlingene blir også en sak på regionmøtene i tillegg til andre aktuelle saker fra lokallagene og fra fylkeslaget.

Organisasjonssjef Ola Råbøl deltaker på alle møter. Styremedlemmene i Oppland Bondelag møter i sine respektive regioner. I tillegg vil valgkomiteens representant fra regionen delta for å få innspill til sitt arbeide fram mot årsmøtet i Oppland Bondelag 14.-15. mars.