Klimaløsninger som minsker utslippene og samtidig sørger for mat på bordet

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Det forhandles nå om en frivillig klimaavtale for jordbrukssektoren. Mange prosjekter er i gang, og jeg håper vi får til en klimaavtale som tjener oss alle, sier leder i Oppland Bondelag, Kristina Hegge.

Jordbruksnæringa har i dag levert et oppstartsdokument for klimaforhandlinger med Regjeringa. Her peker vi på framtidsrettede og gode løsninger, sier vår fylkesleder Kristina Hegge i en pressemelding.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukerlag har foreslått over 30 tiltak til klimaløsninger for jordbruket, som et ledd i forhandlingene om en frivillig klimaavtale for jordbruksnæringa. 

 

Vi må opprettholde matproduksjonen

Vi vil jobbe for å få en klimaavtale som vil gjøre norsk jordbruk enda mer klimavennlig enn i dag. Samtidig er det veldig viktig å fortsatt opprettholde matproduksjonen her i Innlandets spisskammers, som jo Oppland er en viktig del av, sier Kristina Hegge, leder i Oppland Bondelag.

Jordbruksnæringa skal nå forhandle med regjeringa om en klimaavtale for jordbruket. I forhandlingsmøte 6. februar overleverte vi et dokument som grunnlag for videre prosess. Der har vi ei liste på over 30 klimatiltak som vi vil jobbe videre med. Les mer om de 30 ulike klimatiltakene landbruksnæringa foreslår i forhandlingsdokumentet som ble overlevert Staten i dag: https://www.bondelaget.no/klima/foreslar-over-30-klimalosninger-for-jordbruket-article101362-8191.html

-Vi ønsker å utvikle et jordbruk som svarer på de utfordringer og forventninger som forventes av oss. Vi har mange gode tiltak på lista. Det finnes mye kunnskap allerede i næringa. Mange prosjekter er allerede i gang. Jeg håper vi får til en klimaavtale som tjener oss alle, sier Kristina Hegge.

 

Utslippsregnskapet tar ikke hensyn til gode tiltak

Klimaløsningene som vi i jordbruket peker på er mangfoldige. Blant annet økt graskvalitet, avlsarbeid på husdyra våre, kalking, bedre utnyttelse av husdyrgjødsla og utfasing av fossil energibruk. En del av utfordringen er at flere av de tiltakene vi mener er gode ikke teller med i det offisielle utslippsregnskapet.

-Det viktigste er å finne løsninger som faktisk fungerer. De tiltakene som minsker utslippene og samtidig opprettholder matproduksjonen. Vi kan ikke løse dette med å importere det vi skal spise for å spare utslipp her. Det hjelper ikke klimaet på kloden det, sier Hegge.

Regjeringa må forplikte seg til å stille med innsatsmidler som kan brukes til klimainvesteringer i jordbruket. Her trengs det satsing på forskning og utvikling på lik linje med hva man gjør i samarbeid med industri og transport. Mulighetene er der når vi bruker både tid og ressurser for å finne dem, avslutter Hegge.

 

 

Gode muligheter med innenlandsk arbeidskraft

Vi skal bygge et godt miljø med en miks av utenlandsk og innenlandsk arbeidskraft. Vi skal opprettholde matproduksjon, og dette skal bli moro. Men skal vi få det til, må myndighetene hjelpe til, sier grøntprodusent Per Odd Gjestvang.

Arbeidskraft i matproduksjon

Grunnlaget for matproduksjonen legges de neste ukene, og mange er spente på om det er nok hjelp å få tak i nå, og ikke minst når det skal høstes i sommer og senere i høst.

Eierskiftekurs høsten 2020-vinter 2021

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs i eierskifte tre steder i Innlandet høsten 2020 og vinter 2021. Korona-viruset stopper alle møte- og kursvirksomhet nå, men vi håper ting skal normalisere seg til høsten.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Lunner Bondelag - årets lokallag

Lunner Bondelag er kåret til årets lokallag i Oppland for 2019. Lunner og Vestre Toten er fylkets beste ververe, og Fåvang hedres som årets influenser. Offentliggjøringen skjedde under et telefonmøte i går kveld.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Disse skal jobbe for Innlandet Bondelag

Dette laget skal stå for den daglige kontor-driften av det nye Innlandet Bondelag etter sammenslåing 19. mars: Margrete Nøkleby, Astrid Simengård, Jorunn Løvdal, Anne Rustad, Guro Breck og Ola Råbøl.

Valgkomiteene i Innlandet

Stor interesse for verv i Innlandet Bondelag

Interessen for lederposisjon og styreverv har vært så stor at valgkomiteen for Innlandet Bondelag har lagt fram to likeverdige innstillinger. – Denne «luksusen» er et sterkt tegn på at det nye Innlandet Bondelag anses som viktig og attraktivt, sier Gustav Grøholt, leder i valgkomiteen.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
02
november

Skattekurs 2020

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
01
desember

Årsmøte Oppland Bondelag / Konstituerende årsmøte Innlandet Bondelag

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
08
desember

Møte for nye lokallagsledere

Mjøsen Skog, 5. etg.

Våre samarbeidspartnere