Kan Opplandsbonden spare millioner med egen korntørke?

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Dette er et av spørsmålene som ble stilt under fagdagen for korntørking og lagring som Oppland Bondelag og Norsk Landbruksrådgiving arrangerte på Toten i går.

Ca 80 kornbønder møtte opp på fagdagen i går. Fokuset var korntørking og kornlagring.

Fylkesleder Trond Ellingsbø i Oppland Bondelag åpnet møtet med å se tilbake på denne høstens utfordringer med mye regn, store avlinger og flere steder sent modent korn. Alt dette førte til store utfordringer for kornmottakene og da naturligvis også for den enkelte kornprodusent..

Ellingsbø, sammen med flere fra Oppland Bondelag, var på en rundtur på Toten og Hadeland for vel en måned siden for å få en oversikt over situasjonen. 

Turen viste oss den krevende situasjonen for kornbønder og kornmottakere med mye rått korn som det tok lang tid å få tørket ned. Vi må forvente at klimaendringene vil gi oss flere slike utfordrende sommere og høster. Gjennom denne fagdagen håper vi å bedre få belyst hvordan vi kan bedre situasjonen framover. Hva bør vi som næringsorganisasjon og dere som bønder gjøre? spurte Trond Ellingsbø.

80 kornbønder hører Trond Ellingsbø under åpningen av gårsdagens fagssamling om korntørker og lagring. Foto: Ola Råbøl

 

Jeg tror ikke det er riktig at kornmottakerne skal bygge ut kapasitet til å håndtere slike situasjoner som vi har nå i høst, selv om de hele tiden naturligvis må se på løsninger for å bedre kapasiteten, sa han. Det blir derfor viktig å se på tiltak for å øke tørke- og lagerkapasiteten på den enkelte gard. Da må vi også diskutere økonomiske virkemidler, så som økt investeringsstøtte til tørker og kompensasjon for tørking og lagring av kornet hjemme, mente han.

Vi har hatt en ordning for investeringsstøtte til korntørker, men det har først og fremst vært til såkorndyrking og til økologisk korn. For å få støtte til tørker til konvensjonell korndyrking, har det vært krav om bruk av fornybar energi eller nabosamarbeid. Etter høstens kornhøst, spilte vi i Oppland Bondelag inn overfor Innovasjon Norge at korntørker måtte få en høyere prioritering. Tildelingskriteriene for 2018 er meg bekjent ikke endelig fastsatt, men informasjon med bl.a. følgende budskap har gått ut fra Innovasjon Norge i Oppland til saksbehandlere / nøkkelpersoner på landbrukskontorene:

  • Vi legger opp til at det vil bli samme regelverk for IBU midlene i Oppland og Hedmark fylker. «Hvert av fylkene» vil ha sin egen tilskuddspott. 
  • Det legges opp til to søknadsfrister; 1. februar for mesteparten av midlene og dertil en ekstra runde med søknadsfrist 1. september.
  • Grovfôrbaserte produksjoner står fremdeles som høyest prioritert.  Spesielle investeringer i forbindelse med grønnsaker, frukt og bær er også prioritert.
  • Det åpnes mer for tørke/lager for korn, formulering ikke ferdig pr 2.11.2017.  Støtte til gardsbruk med såkorn og/eller økologisk drift står allerede i 2017-regler. 

 

Inn mot jordbruksforhandlingene i 2018, vil vi også se på hvilke andre økonomiske tiltak/godtgjøringer vi skal foreslå for å øke interessen og muligheten for mer hjemmetørking og -lagring. Vi mottar gjerne innspill på tiltak og virkemidler for å stå best mulig rustet til nye utfordrende innhøstingssesonger.

 

 

Store verdier går tapt

Her i Oppland og Hedmark har vi en førstehåndsverdi på kornet på rundt 1 milliard kroner. Korntørke på egen gard kan bidra til å redde vesentlig verdier, sa daglig leder i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet, Gudrun Fodstad. Vi ser både her i salen og fra møtet vi hadde sammen med Hedmark Bondelag tidligere i høst at dette engasjerer, sa hun. I Hedmark møtte 180 bønder, deriblant mange opplendinger.

Innledere under fagdagen. Foto: Bjørnhild Kihle

Tilpasninger på den enkelte gard

Selv om det er store verdier det her er snakk om, er marginene i kornproduksjon små. Derfor er det viktig at man gjør gode vurderinger før man går i gang med å bygge korntørke. Mange er tjent med å ha noe tørke- og lagerkapasitet på egen gård. Særlig når det kommer til logistikk i kornproduksjonen, har mange mye å gå på. Dette er viktige momenter som man må tenke gjennom, sa Lars Kjuus, økonomirådgiver i NLR Øst og én av foredragsholderne på korntørkedagen.

 

På et gårdstun er det ofte mange bygninger som står tomme eller er bare delvis i bruk fordi dagens maskiner og utstyr ikke fysisk passer inn. Einar Dobloug, byggteknisk rådgiver, belyste mulighetene for å bygge om eksisterende bygninger til korntørkeanlegg. Dersom utgangspunktet ikke er helt håpløst, har rådgiveren god erfaring med ombygging av gamle låver.

 

Etter en god matbit, reiste deltakerne ut for å se nærmere på korntørker ute på garder på Toten.

og vi var hos:

  • Anners Gaarder med Tornum varmluftstørke med lagersiloer fra FK
  • Erland Opsahl med kjørbar tørke med solfangervarme
  • Haaken Helgestad med Svegma varmluftstørke med Akron siloer fra Bye
  • Paul Taralrud med Mepu mobiltørke fra Linde Agro og kjørbar tørke, binger og gulv

 

På alle gårdene fikk deltakerne orientering om tørkene og erfaringene med disse, og det var god anledning til å stille spørsmål om de ulike løsningene.

Anners GaarderHaaken Helgestad
Paul Taraldrud

Erland Opsahl

Foto av vertsbøndene: Bjørnhild Kihle

 

 

Valgkomiteene i Innlandet

Stor interesse for verv i Innlandet Bondelag

Interessen for lederposisjon og styreverv har vært så stor at valgkomiteen for Innlandet Bondelag har lagt fram to likeverdige innstillinger. – Denne «luksusen» er et sterkt tegn på at det nye Innlandet Bondelag anses som viktig og attraktivt, sier Gustav Grøholt, leder i valgkomiteen.

Grønt fokus for Innlandet – vi ga slowfood til fastfood-Erna

- Innlandet er et tyngdepunkt innen biobaserte næringer; jord og skog. Dette gir store muligheter for Innlandet, sa Erna Solberg på Agenda Innlandet-konferansen. Fra Bondelaget fikk statsministeren slowfood-poteter sammen med flere grønne oppfordringer.

Fantastisk synliggjøring av matregion nummer 1

For et mangfold vi har i matproduksjonen i Innlandet! Gjennom adventstida oppfordret vi folk på facebook til å vise fram de produktene og tjenestene som de setter mest pris på. Engasjementet gir stolthet og trygghet for Innlandet som matregion nummer 1!

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula.

Kan bli krise i potetproduksjonen

Mangel på plantevernmidler kan forårsake krise for potetproduksjon og næringsmiddelindustri. Over 70 personer møtte opp på møte om grøntproduksjon og tilgang på plantevernmidler på Brandval i Kongsvinger. Samlet konklusjon: Nå må politikerne gripe inn!

Stå bedre rustet mot uvær

Hvordan er du forberedt på utfordringer som dukker opp på garden og i drifta di? Beredskap og risikovurdering på gardsnivå og i lokallaget var, sammen med klima, hovedtemaer for ledermøtets første dag.

Anders Formo og Selsvollene

Nortura Otta - kan det satses på ei breiere plattform?

Engasjementet rundt Norturas anlegg på Otta er stort og det gjer inntrykk. Finst det andre måtar å skape meirverdi i matproduksjonen på enn berre å konkurrere med butikkane sine merkevarer, spør Anders Formo, 1.vara i fylkesstyret og Norturaeigar.

Potetåker

Svært vanskelig sesong for mange potetprodusenter

Onsdag var fylkesleder Kristina Hegge, styremedlem Bjørnhild Kihle og org.sjef Ola Råbøl på rundtur på Toten for å få et innblikk i hvordan situasjonen er for mange grønt- og kornprodusenter etter en vanskelig vår og høst.

Kua gjennom Mayrhofen

Seterbrukerne feiret med folkefest

Fylkesstyret har besøkt Bayern og Tyrol. Kronen på turen var «Almabtrieb» - folkefesten i landsbyen Mayrhofen, der kua kom ned fra sætrene, gikk storpyntet gjennom hovedgata og hjem til gardene i og rundt landsbyen.

Årsmøter i lokallagene 2019

Lokallagene skal gjennomføre årsmøter innen utgangen av oktober. Lesja og Lesjaskog Bondelag er først ute med årsmøte 14. oktober, mens Nord-Fron og Ringebu Bondelag avslutter det hele med årsmøte 31. oktober.

Eggen Gardsysteri vant Innlandets Matpris

De har 20 melkekyr i fjellbygda Vingelen i Tolga, og produserer ost som har fått internasjonal gullmedalje. I år ble Eggen Gardsysteri stemt fram som vinneren av Innlandets Matpris. En strålende glad Ola Eggen mottok den gjeve prisen på Midt i matfatet på Hamar søndag.

Innlandets Matpris 2019 - finalistene er klare!

Over 50 kandidater ble nominert til Innlandets Matpris 2019. Fire finalister er nå klare, og innen 17. september kan du stemme fram din favoritt. Bondelaget og Sparebank1 Østlandet står bak prisen som går til en god ambassadør for landbruket, lokale råvarer og kortreist mat.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Onsdag
04
mars

Styremøte 4. mars 2020

Glommen Mjøsen, 5. etg.
Onsdag
18
mars

Årsmøte i Oppland og Hedmark Bondelag

Scandic Lillehammer Hotel
Mandag
02
november

Skattekurs 2020

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere