Leder i Østre Toten Bondelag, Bjørnhild Kihle fokuserte på jordvern og matproduksjon da Bondelaget møtte formannskapet på Østre Toten. Vi som næring er villige til å ta jobben med å produsere mat til den stadig økende befolkningen, men da må rammevilkåra bli så bra at vi ser muligheten økonomisk, sa Kihle.

Politikerne har et ansvar for å beskytte matjorda, ikke for bonden sin del men for befolkninga, sa bondelagslederen. Dette må dere forstå og dere må ta ansvaret med å sende sterke signaler  til de sentralt folkevalgte

Med seg fikk formannskapet de en eggekartong der det manglet 1 egg som et symbol på at vi manglet litt i forhold til sjølforsyning. Bjørnhild Kihle poengterte enda en gang at næringa er villig til å ta jobben med å fylle den opp, hvis politkerne vil. Kommuneansatte fikk også med seg eggkartong hjem til påske samt brosjyren "Landbrukspoltitikk på 10 minutter".

Fylkesmannen hadde også representanter tilstede som fokuserte på jordvern.

 Mikkel Bakkegard, Bjørnhild Kihle og Thor Johannes Bakkegard serverte duggurd til formannskapet i Østre Toten