Timeplan for årsmøtet i Oppland Bondelag 2012

Onsdag 14. mars

10.30   Frammøte m/kaffe og rundstykker

11.00  Åpning med åpningssaker

  • Navneopprop
  • Godkjenning av innkalling og sakliste
  • Åpent eller lukket møte
  • Valg av to representanter til å underskrive årsmøteprotokollen sammen med møteleder og sekretær

11.30  Leders tale

12.00  Pause

12.15  Årsmelding for Oppland Bondelag 2011

12.30  Landbruks- og matvaresituasjonen, nasjonalt og internasjonalt v/ Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag

13.30  Lunsj

15.00  Generaldebatt

17.00  Pause

17.15  Regnskap for Oppland Bondelag 2011

17.30  Avslutning for dagen

19.00  Middag og sosialt samvær

 Torsdag 15. mars

08.30 Møte med fylkesstyret og lokallagsledere

09.00  Årsmøtet fortsetter

  • Arbeidsplan for Oppland Bondelag 2012
  • Budsjett for Oppland Bondelag 2012
  • Valg
  • Godtgjørelse for tillitsvalgte

11.30  Pause med rydding av rom

12.00  Landskapsverdier - vår stolthet og forvaltning v/ Oskar Puschmann, seniorrådgiver i Skog og Landskap

12.45  Avslutning

13.00  Lunsj

Sakliste

Forslag til arbeidsplan

Valgkomiteens innstilling