Her er noen av innleggene fra generaldebatten:

 Ole Seegard: Helhjerta bønder - forebyggende tiltak for å unngå tragiske dyrevernsaker. Jordfond bør innføres.                           Bjørnhild Kihle: Stor reduksjon i potetproduksjon - varsku i forhold til tilskudd og tollvern       

 

Marit Olive Lindstad: omdømmebygging – positive saker for enkeltbonden, Oppland Bondelag bør spisse budskapet og innsatsen mot færre områder.                            Per Otto Kaurstad: Importvern på bærplanter med plantesjukdommer på kjøpet. Kjøp jordbær av en du kjenner fornavnet på.

                                           

Erik Wedum: Lillehammer Landbruk er vår arena for effektiv jobbing overfor politikere og kommuneadministrasjon. Vi må starte arbeidet nå med å effektivisere bondelaget for å sikre et sterkt bondelag i framtida.                               Kristina Hegge: gjerdeproblematikken er og vil bli en utfordring med færre aktive husdyrbrukere. Her trengs vett, ikke bare jus.

 

Erland Holte: arealtilskudd, husdyrtilskudd, grøfting og avling. Flere oppgaver til lokallagene - positivt, vil også skape større engasjement.                                Gjermund Lyshaug: den aktive bonden – hva tjener han i forhold til den som leier ut garden? Tilskudd må gå til de som produserer mat.