Nyheter

Bondelagsaktivitet lønner seg

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

Våre samarbeidspartnere