Fra forrige kurs i januar 2016, fra venstre Andreas og Julie Margrethe Lunde, Maren Ringnes Rogstad, Vegar Andreassen og Kristiane Huuse. 

Her finner dere foredragene fra Unge bønder-kurset:
Landbrukssamvirke v/Einar Myki
Finansieringsmuligheter ved utvikling av gårde v/ Håvard Bjørgen
En bondes hverdag - vår veei inn i yrket v/ Agnethe og Odd Martin Gaalaas Baardseth
En liten innføring i landbrukspolitikk v/ Lars Opsal jr.
Det er din mulighet v/ Ole Christen Hallesby

SpareBank 1 Østlandet og Hedmark Bondelag inviterer til to innholdsrike og spennende kurs. Begge kursene holdes på Scandic Elgstua, Elverum, og det er anledning til å delta på begge.

Påmeldingsfrist: Onsdag 3. januar.

Kurs for unge bønder 26.-27. januar 2018 Kurset er egnet for unge som er interessert i gårdsdrift, eller som har planer om å ta over en gård.

Eierskiftekurs 27.-28. januar 2018 Målgruppen for kurset er alle som vurderer å overta eller overdra en gård innad i familien. Det vil delvis bli kjørt separate opplegg for junior og senior, så vi anbefaler derfor at begge parter i eierskifte deltar, og gjerne også ektefelle/samboer av både selger- og kjøpergenerasjonen.

Påmelding til begge kurs gjøres her: https://ekstra.sb1ostlandet.no/pamelding/event/210

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Anne Rustad –tlf. 62 55 53 10 eller pr e-post anne.rustad@bondelaget.no

Litt om Unge bønder-kurset:

Her står landbrukssamvirket, finansieringsmuligheter, bondens hverdag, landbrukspolitikk, de unges muligheter og utfordringer, landbrukstjenester og avløserordninger på programmet.
Foredragsholdere er Einar Myki, tillitsvalgt i Nortura, Håvard Bjørgen fra Sparebank 1 Østlandet, Lars Opsal jr, nestleder i Hedmark Bondelag, Ole Christen Hallesby, veivalgsrådgiver for bønder og Jan Klemmetvold fra Landbrukstjenester Nord-Østerdal.


Agnethe og Odd Martin Gaalaas Baardseth fra Veldre stiller som kursholdere.

For å fortelle om en ung bondes hverdag og veien inn i yrket stiller Agnethe og Odd Martin Gaalaas Baardseth. De kjøpte seg gård med melkeproduksjon i Veldre på det åpne markedet i 2016. Nå jobber Odd Martin på heltid på gården, mens Agnethe er ansatt i Tine. De forteller om veien dit og drømmen som har gått i oppfyllelse.

Fullt program og info om priser finner du her.

Takket være gode støttespillere, som Hedmark fylkeskommune og Landbruksråd Innlandet, får vi til svært lave priser for unge bønder som er medlemmer av Bondelaget eller kunder hos Sparebanken Hedmark: 500 / 700 kroner for ei hel kurshelg med overnatting og bespisning.

Litt om eierskifte-kurset:

På programmet står forberedelser til eierskifte, kommunikasjon mellom generasjoner og søsken, overgangsfasen, verdisettelse og betaling, skatt og avgift, regelverk, pensjon og sparing, finansiering og forsikring, og hvordan fungere sammen på gården.
Hovedforedragsholdere er Mariann Andersen og Ole Christen Hallesby, som sammen driver et enkeltpersonforetak med veivalgsrådgivning for bønder. I tillegg foredrar Håvard Bjørgen fra Sparebank 1 Østlandet.

Det er svært viktig at begge generasjoner deltar på kurset - dette kurset er for hele familien. NB: Vi anbefaler deltakerne på eierskiftekurset til også å få med seg siste bolk på unge bønder-kurset (foredrag med Jan Klemmetvold fra Landbrukstjenester Nord-Østerdal), fordi det kan være nyttig for alle parter.

Fullt program og info om priser finner du her.

Kurset er støttet av Hedmark fylkeskommune.

Tilbakemeldingene fra tidligere eierskiftekurs viser at deltakerne opplever det som nyttig med en samlet framstilling av de problemstillinger som er aktuelle ved et eierskifte i familien. De aller fleste har et ønske om åpenhet i familien i forbindelse med et generasjonsskifte. Å bli inkludert og få informasjon som gjør at alle forstår hva som skjer, kan bidra til å rydde vekk mange misforståelser.

Mange forbinder et eierskifte med vanskelige skatteregler og skjemaer som man ikke vet hvordan skal fylles ut. Men for de fleste er de mellommenneskelige temaene de mest avgjørende å få behandlet på en god måte

Foruten forelesning og rollespill fra foreleserne, gis det også rom for gruppesamtaler hvor gruppen primært består av deltakere fra samme familie.

Å gjennomføre et generasjonsskifte er en omfattende prosess. Derfor har mange god nytte av å dra på eierskiftekurs to-sju år før man har tenkt å gjennomføre eierskiftet.

Hjertelig velkommen på kurs!