Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag, og Vidar Helgesen, klima- og miljøminister

Lisensfellingen ble stanset da WWF gikk til søksmål mot staten, og krevde midlertidig forføyning (stans) i påvente av rettsprosess.
Retten betvilte ikke ulvens skadepotensial, men mente at bestandens overlevelsesevne ikke var tilstrekkelig dokumentert/begrunnet.
Nå har statsråd Helgesen gjort et nytt vedtak med ytterligere begrunnelse rundt dette.

- Saken har nå tatt en vending som vi er veldig godt fornøyde med. Det er veldig bra at regjeringen sørger for at jakta kan gjenopptas. Det er av svært stor betydning at ulven blir forvaltet. Vi ligger nå langt over bestandsmålet, sier Aas-Eng.

Det han er mindre fornøyd med, er at Slettåsflokken ikke skal tas ut.

- Her er vi svært skuffet. Nå ble det brukt ressurser på å omarbeide Naturmangfoldslovens paragraf 18 C i fjor. Stortinget vedtok en omarbeidelse, nettopp for at en i større grad skulle ta hensyn til folks livskvalitet, bolyst og distriktspolitiske hensyn. Så kommer vi til den første saken som skal vurderes etter disse kriteriene, og så gis det ikke åpning for jakt. Det er kritikkverdig. Det kan ikke være tvil om at Slettåsflokken har vært svært nærgående og tett på dem som bor i Slettås, sier Aas-Eng.

Når det gjelder lisensjakta generelt, var det stor bekymring for at en langdryg rettsprosess kunne ha forhindret felling i vinter.

- Ulven har en vekstrate på over 20 prosent. Uten uttak i vinter ville vi fått nye ynglinger til våren og en skadelig utvikling til beitesesongen. Uttak er helt nødvendig for å sikre beitebruken og slippe dyrelidelser og tap av beitedyr. Vi må gjøre alt vi kan for å hindre at tilsvarende som skjedde på Hadeland i sommer og i Rendalen sist sommer får skje igjen, sier Aas-Eng.

Mer info om vedtaket på Norges Bondelags nettsider her.