Kritisk situasjon for sauebønder i Bardu

Publisert 09.07.2018
  • Tips en venn om denne siden

Med bakgrunn i store tap til bjørn i Bardu kommune, er det sendt ut varsel om akutt midlertidig nedsanking fra Mattilsynet. Dette vil skape en meget vanskelig situasjon for bøndene som rammes.

Troms Bondelag er kjent med at det i dag, 9. juli vil fattes vedtak om tidlig nedsanking dersom bjørnen som nå har herjet i Bardu, ikke er felt eller på annet vis med stor sannsynlighet er ute av området. Da må sauene sankes ned fra utmarksbeitene og flyttes til inngjerda innmarksbeiter. Dette vil skape en meget vanskelig situasjon for sauebøndene i området, dette arealet skulle vært brukt til å høste vinterfôret. I det berørte området beiter det til sammen rundt 3000 sau og lam, som nå ikke får utnyttet beiteressursene i utmarka, hvis de må flyttes hjem.

 Troms Bondelag mener at det på et tidligere tidspunkt burde vært satt inn større ressurser for å unngå så dramatiske konsekvenser for bøndene. Nå nærmer tapstallene seg 60 voksne dyr, og det resulterer også i over 100 morløse lam. Det interkommunale fellingslaget, ledet av Tore Helberg, har gjort en formidabel innsats, men det burde vært satt inn større økonomiske ressurser for å få på plass et større team som kan bidra i slike situasjoner. Fellingslaget består av jegere som må skjøtte sine ordinære jobber i tillegg til jakta. Troms Bondelag mener det burde vært disponert ressurser fra SNO for å bistå jaktlaget på et tidligere tidspunkt.  Fellingslaget har vært ute mange netter og det har blitt observert bjørn under jakta, men uten at det har lyktes å felle bjørnen. Tilbakemeldingene er at fellingen er svært krevende, det er et utfordrende terreng å jakte i.

Troms Bondelag er kjent med at det fra og med i går 08.07.18, er satt inn plotthundekvipasjer for å spore opp bjørnen. Troms Bondelag mener derfor at det er for tidlig å fatte vedtak om tidlig nedsanking i dag 09.07.18. Disse ekvipasjene må nesten få vært ute i terrenget på sporing, og om mulig felling av bjørnen, før vedtaket fattes.

 

Troms Bondelag håper at det tas lærdom av denne situasjonen, og at i forkant av neste beitesesong kan være langt mer proaktive og jobbe for å ta ut rovdyr tidlig på sesongen mens det ennå er sporsnø og lite vegetasjon.

 

For ytterligere kommentarer kontakt;

Svein Olav Thomassen – leder Troms Bondelag, mob. 95 24 98 19

Mette Pedersen Anfeltmo – nestleder Troms Bondelag, mob. 91 73 72 68

Ønsker alle våre medlemmer god sommer!

Troms Bondelag ønsker alle sammen lykke til med slåttonn og håper på rolige beiteforhold i utmarka. Fylkeskontoret vil være ubemannet fra 12. juli til 13. august,

Sau, gris og egg er de store taperene i Statens tilbud.

Staten kom med sitt tilbud til jordbruket i dag. Fylkesleder Svein Olav Thomassen er fornøyd med at Staten tar inn over seg at kostnadene i landbruket øker, men er ikke glad for at de fortsatt bruker prosent og ikke kroner for tette inntektsgapet til andre grupper. I Troms kommer sauen særdeles dårlig ut.

Er du klar?

Flom, storm, brann, smitte og ulykke er hendelser vi forbinder med kaos og unntakstilstand. Hvor forberedt er DU på hva som kan hende og hva du skal gjøre? «Tryggere sammen» er et nytt kursopplegg for deg, din gard og lokalsamfunnet ditt.

Årsmøte i Troms Utmarkslag

Troms Utmarkslag avholder seminar og årsmøte i Bardu, kommunestyresalen, 18.april fra kl. 1100- 1430. I forkant av årsmøte arrangerer vi et miniseminar som tar for seg noen av utfordringene ved økt turisme og bruk av utmarka.

Brannverndag i landbruket

Troms Bondelag inviterer til brannverndag i landbruket i lag med Fylkesmannen i Troms, Troms Brann- og redning og Gjensidige, tirsdag 17.april kl. 1000-1400 ved brannstasjonen i Tromsø, Forsøket 9.

gaupe

Honnør til jaktlaget for raskt uttak av gaupe

Leder i Troms Bondelag, Svein Olav Thomassen er fornøyd med at jaktlaget fikk tatt ut gaupa så raskt. Hanngaupa som drepte 27 sauer i løpet av et døgn, ble felt i går ved 14-tiden. Det viser viktigheten av velfungerende jaktlag som kan trå til når det skjer slike tragedier, sier Thomassen.

Ny lederduo

Ny lederduo i Troms Bondelag

Det ble tett på oppløpet i valget i Troms Bondelag på årsmøtet i dag. Årsmøtet gikk ikke inn for valgkomiteens innstilling, og ny leder ble Svein Olav Thomassen. Mette Pedersen Anfeltmo gikk inn i styret som nestleder.

Mer om omorganisering og sammenslåing av Troms og Finnmark

Landbruksdirektøren i Troms, Berit Nergård Nyre og lederen i Norges Bondelag orienterte årsmøtet i Troms Bondelag om prosessene som foregår. Omorganiseringen skjer på mange nivå og både fylkesmennene og Bondelaget må nå forberede seg på endringer.

Ivar B. Prestbamo

Fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo på årsmøtet

Som vi alle har fått med oss, har det vært noe støy rundt prosessen med å slå sammen de to nordligste fylkene, men det er nå landet en avtale. Ivar B. Prestbakmo har vært med hele veien og kom for å orientere årsmøtet i Troms Bondelag om dette arbeidet og veien videre.

Asgeir Slåttnes- foto: Framtid i Nord

Årsmøte i Troms Bondelag

Årsmøtet i Tromsø er åpnet av fylkesordfører Knut Werner Hansen og det var mange gode hilsningstaler til årsmøtet.

Dette skjer i Troms Bondelag

Tirsdag
21
August

Styremøte Troms Bondelag

Rundhaug
Mandag
15
Oktober

Årsmøter i lokallagene

Mandag
12
November

Styremøte Troms Bondelag

Indre Troms

Våre samarbeidspartnere