Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i landbruket

Publisert 07.07.2015
  • Tips en venn om denne siden

Universitetet i Nordland i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving HMS og Troms landbruksfaglige senter inviterer til studiet

Kurset vil ha som mål å gi studentene kunnskap og kompetanse til å arbeide med systematisk HMS-arbeid som en del av sitt daglige arbeid i landbruket.

Power Point presentasjon av studiet

Brosjyre av studiet

Studiet er nå søkbart på UiN sin nettside:
http://www.uin.no/no/studier/helse-miljo-og-sikkerhet-i-landbruket

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere