Handlingsprogrammet for regional landbruksplan

Publisert 17.03.2015
  • Tips en venn om denne siden

Troms Fylkeskommune ved Kjetil Helstad og Synnøve Lode kom til årsmøtet med en orientering rundt Regional plan for landbruk 2014-2015. Retningslinjene i denne planen er å innarbeide landbrukets kjerneområder i kommunenes samfunns- og arealplaner.

Fylkeskommunens representanter orienterte om planens formål, som er som følger:

"Fylkesplanens handlingsprogram 2015-2018 bygger på Fylkesplan for Troms 2014-2025. Handlingsprogrammet er utarbeidet etter plan- og bygningslovens § 8-1, som handlingsprogram til regional plan. Fylkesplanens handlingsprogram har dermed et bredere fokus enn tidligere regionale utviklingsprogram som i hovedsak har hatt et sterkt fokus på næringsutvikling og økonomiske virkemidler, med tyngde på post 60-/61-midlene. Samtlige mål og strategier fra fylkesplanen er innarbeidet i handlingsprogrammet. Fylkeskommunen, sammen med regionalt partnerskap og andre aktører i Troms, skal gå sammen for å løse utfordringer og oppnå ønsket utvikling i fylket. Innsatsen knyttes til både økonomi og arbeidsinnsats."

I tillegg ble det gitt en orientering med en generell orientering angående Fylkeskommunens oppgaver og ansvarsområder.

Det ble fra salen etterlyst konkrete handliger og midler til å følge opp tiltakene. Ambisjonene er store og gode, og næringa ønsker å følge opp, men det avhenger av finansiering. Det har vært en tendens til at alle finansieringsmuligheter blir tillagt prosjekter, og at aktivitetene må gjennomføres via dette. Dette gir mye administrering og færre konkrete tiltak, er følelsen fra tilhørerne.

 

gaupe

Honnør til jaktlaget for raskt uttak av gaupe

Leder i Troms Bondelag, Svein Olav Thomassen er fornøyd med at jaktlaget fikk tatt ut gaupa så raskt. Hanngaupa som drepte 27 sauer i løpet av et døgn, ble felt i går ved 14-tiden. Det viser viktigheten av velfungerende jaktlag som kan trå til når det skjer slike tragedier, sier Thomassen.

Ny lederduo

Ny lederduo i Troms Bondelag

Det ble tett på oppløpet i valget i Troms Bondelag på årsmøtet i dag. Årsmøtet gikk ikke inn for valgkomiteens innstilling, og ny leder ble Svein Olav Thomassen. Mette Pedersen Anfeltmo gikk inn i styret som nestleder.

Mer om omorganisering og sammenslåing av Troms og Finnmark

Landbruksdirektøren i Troms, Berit Nergård Nyre og lederen i Norges Bondelag orienterte årsmøtet i Troms Bondelag om prosessene som foregår. Omorganiseringen skjer på mange nivå og både fylkesmennene og Bondelaget må nå forberede seg på endringer.

Ivar B. Prestbamo

Fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo på årsmøtet

Som vi alle har fått med oss, har det vært noe støy rundt prosessen med å slå sammen de to nordligste fylkene, men det er nå landet en avtale. Ivar B. Prestbakmo har vært med hele veien og kom for å orientere årsmøtet i Troms Bondelag om dette arbeidet og veien videre.

Asgeir Slåttnes- foto: Framtid i Nord

Årsmøte i Troms Bondelag

Årsmøtet i Tromsø er åpnet av fylkesordfører Knut Werner Hansen og det var mange gode hilsningstaler til årsmøtet.

Jordbruksoppgjøret 2018

Forhandlingsutvalget i Norges Bondelag skal om en tid inn i årets jordbruksforhandlinger, og da er det viktig at de har fått synspunktene til ditt lokallag med seg. Frist 19. februar!

Tenk trygt, tenk tryggere sammen.

Hvordan kan du som bonde og sambygding bidra til best mulig sikkerhet på egen gård og for lokalsamfunnet rundt deg når en ulykke eller naturkatastrofe inntreffer?

Vil du bli jordbærprodusent?

INFORMASJONSMØTE OM PROSJEKTET JORDBÆRLØFT FOR NORD-NORGE Bardufosstun torsdag 25. januar kl. 18.30-21.30 (møtet er åpent hele kvelden dersom 18.30 blir for tidlig mtp bla fjøstider)

Regionmøter Troms Bondelag 2018

Da er det straks klart for årets regionmøter i Troms Bondelag, invitasjonen er sendt deg som medlem per epost eller som brev. I år får vi med oss Mattilsynet på tur, de vil informere om viktige nyheter og regelverk. I tillegg kjøres det organisajonskurs for våre tillitsvalgte i etterkant av møte. Ta kontakt med ditt lokallag eller organisasjonssjefen om du er interessert i å delta.

Ledermøte

Ledermøte for Troms Bondelag i Nordreisa

Lokallagslederne i Troms er samlet i Nordreisa for felles ledermøte. Trine Hasvang Vaag startet dagen med orientering fra Nortura angående lammesesong og lidyrformidling

Våre samarbeidspartnere