Enighet om veien videre!

Av Unni Hellebø Andreassen,
  • Tips en venn om denne siden

Kort oppsummert var det bred enighet om veien videre etter møtet på Haraldvollen i går. Erstatningsordningene må endres, Norges Bondelag er klar for å arbeide med dette, sier leder i Norges Bondelag, Nils Bjørke.

Vel 55 stykk hadde funnet veien til Haraldvollen i går, hvor mange medlemmer benyttet anledningen til å få hilse på leder i Norges Bondelag, Nils Bjørke.

I møtet delte Ove Berg, gårdbruker i Kirkesdalen, sine opplevelser og erfaringer med flommen og utfordringene etter den. Samdriften han eier i lag med to andre, har utgifter på omlag 8-10 millioner etter flommen. Dette innebærer blant annet reperasjoner av skader etter flommen og fremtidig avlingstap. Det er tøft å skulle betjene og forskuttere disse summene, sier Ove Berg, og legger til at utbetalingene i form av erstatning for naturskade og avlingssvikt tar for lang tid.

Ordfører i Målselv,  Helene Rognli, takker for t-skjorta.

Ordfører i Målselv, Helene Rognli, sier at hun etter denne katastrofen har blitt skremt over hvor mange egenandeler og hvor store summer dette blir i kroner som den enkelte gårdbruker må bære selv. Hun er også oppgitt over papirarbeidet som følger med for å få erstatning utbetalt. Det må være rom for forenkling og samordning av ordningene, sier hun.

Ordfører i Bardu, Arne Nysted, er bekymret for at uårene kommer oftere og oftere, dette gjør at normalen legger  seg på et mye lavere nivå, noe som igjen får utslag når man skal søke om hjelp gjennom erstatningsordningene. Nysted ønsker å lønnsomme, robuste og bærekraftige gårdbruk i Bardu fremover.

Ordfører i Bardu, Arne Nysted.

Assisterende Fylkesmann Bård Pettersen beklaget overfor alle gårdbrukerne som hadde hatt forventninger om mer hjelp og støtte fra Fylkesmannen. Skjønnsmidlene som Fylkesmannen hadde planlagt å bruke til avhjelpe gårdbrukerne i denne krisen, satte Kommunaldepartementet en stopper for. Dette ble veldig uforståelig for oss, sier Pettersen, vi hadde i lag med kommunene funnet frem til gode ordninger om hvordan vi best kunne hjelpe. Dette var var en krisesituasjon og vi er skuffet over at regjeringa ikke så det.

Politioverbetjent Alf Magne Gabrielsen, orienterte blant annet om skjønnsarbeidet som politiet hadde arbeidet med. Tilsammen har det etter flommen blitt gjennomført 104 skjønn, hvorav 48 er ferdig. Dette arbeidet var mye mer omfattende enn det vi først hadde antatt, sa Gabrielsen.

Gunn Eide fra Statens Landbruksforvaltning holdt et godt og oversiktelig innlegg om de ulike erstatningsordningene. Etter spørsmål fra salen vedrørende satsene på potet som ble endret i fjor, bekreftet Eide at SLF skal se på satsene på nytt. Hun høstet med dette svaret  god applaus fra de fremmøtte.

Nils Bjørke redgjorde for hvor Norges Bondelag ser for seg at det er mulig å endre erstatningsordningene. Han var klar på at man må innen kort tid få til å lage en samordningspakke for de ulike ordningene. Han uttrykte også bekymring for at utfordringene med avlingsskade vil bli større fremover, dette skyldes blant annet strukturendringene i landbruket, sier Bjørke. Med færre og større bruk, vil kostnadene ved skader øker. Dette mener Bjørke det er viktig at politkerne tar innover seg.

Det er også ønskelig innen kort tid å se på fondsordning i landbruket, sier Bjørke. Norges Bondelag er klar for å ta det kortsiktige og langsiktige arbeidet for å få bedret ordningene, sier Nils Bjørke.

 

 

Sau, gris og egg er de store taperene i Statens tilbud.

Staten kom med sitt tilbud til jordbruket i dag. Fylkesleder Svein Olav Thomassen er fornøyd med at Staten tar inn over seg at kostnadene i landbruket øker, men er ikke glad for at de fortsatt bruker prosent og ikke kroner for tette inntektsgapet til andre grupper. I Troms kommer sauen særdeles dårlig ut.

Er du klar?

Flom, storm, brann, smitte og ulykke er hendelser vi forbinder med kaos og unntakstilstand. Hvor forberedt er DU på hva som kan hende og hva du skal gjøre? «Tryggere sammen» er et nytt kursopplegg for deg, din gard og lokalsamfunnet ditt.

Årsmøte i Troms Utmarkslag

Troms Utmarkslag avholder seminar og årsmøte i Bardu, kommunestyresalen, 18.april fra kl. 1100- 1430. I forkant av årsmøte arrangerer vi et miniseminar som tar for seg noen av utfordringene ved økt turisme og bruk av utmarka.

Brannverndag i landbruket

Troms Bondelag inviterer til brannverndag i landbruket i lag med Fylkesmannen i Troms, Troms Brann- og redning og Gjensidige, tirsdag 17.april kl. 1000-1400 ved brannstasjonen i Tromsø, Forsøket 9.

gaupe

Honnør til jaktlaget for raskt uttak av gaupe

Leder i Troms Bondelag, Svein Olav Thomassen er fornøyd med at jaktlaget fikk tatt ut gaupa så raskt. Hanngaupa som drepte 27 sauer i løpet av et døgn, ble felt i går ved 14-tiden. Det viser viktigheten av velfungerende jaktlag som kan trå til når det skjer slike tragedier, sier Thomassen.

Ny lederduo

Ny lederduo i Troms Bondelag

Det ble tett på oppløpet i valget i Troms Bondelag på årsmøtet i dag. Årsmøtet gikk ikke inn for valgkomiteens innstilling, og ny leder ble Svein Olav Thomassen. Mette Pedersen Anfeltmo gikk inn i styret som nestleder.

Mer om omorganisering og sammenslåing av Troms og Finnmark

Landbruksdirektøren i Troms, Berit Nergård Nyre og lederen i Norges Bondelag orienterte årsmøtet i Troms Bondelag om prosessene som foregår. Omorganiseringen skjer på mange nivå og både fylkesmennene og Bondelaget må nå forberede seg på endringer.

Ivar B. Prestbamo

Fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo på årsmøtet

Som vi alle har fått med oss, har det vært noe støy rundt prosessen med å slå sammen de to nordligste fylkene, men det er nå landet en avtale. Ivar B. Prestbakmo har vært med hele veien og kom for å orientere årsmøtet i Troms Bondelag om dette arbeidet og veien videre.

Asgeir Slåttnes- foto: Framtid i Nord

Årsmøte i Troms Bondelag

Årsmøtet i Tromsø er åpnet av fylkesordfører Knut Werner Hansen og det var mange gode hilsningstaler til årsmøtet.

Jordbruksoppgjøret 2018

Forhandlingsutvalget i Norges Bondelag skal om en tid inn i årets jordbruksforhandlinger, og da er det viktig at de har fått synspunktene til ditt lokallag med seg. Frist 19. februar!

Dette skjer i Troms Bondelag

Tirsdag
21
August

Styremøte Troms Bondelag

Rundhaug
Mandag
15
Oktober

Årsmøter i lokallagene

Mandag
12
November

Styremøte Troms Bondelag

Indre Troms

Våre samarbeidspartnere