Avviksmelding for landbruket i Troms!

Av Unni Hellebø Andreassen,
  • Tips en venn om denne siden

Fylkesordfører i Troms, Knut Werner Hansen har i dag sendt ut avviksmelding for landbruket i Troms. Meldinga kan leses under.

Troms fylkeskommune ga i vinter innspill til landbruksforhandlingene 2016. Våre innspill ble gitt ut fra vår oppfatning av virkeligheta for landbruket i fylket vårt. 

I innspillet peker vi på at vi er bekymret over den negative utviklingen i Tromslandbruket over år, med hensyn til antall bruk i drift og produksjonsvolum. Ut fra landbrukets betydning for samfunnet i fylket vårt, forventer vi en landbrukspolitikk som legger til rette for og bidrar til positiv utvikling i landbruket i Troms.

Vi ga flere konkrete innspill til hva som spesielt må stimuleres på driftssida i fylket.

Troms fylkeskommune påpekte og at landbruket vårt står overfor betydelige utfordringer på investeringssida. Det ble understreket at investeringsmidlene må økes til et nivå som bidrar til at produksjonen i Troms opprettholdes og utvikles.  

Vi viste til at Troms har de beste utmarksbeitene i landet. Og krevde at det gjennom landbruksoppgjøret må stimuleres til økt bruk av utmarksbeitene.

Fylkeskommunen påpekte og at midlene til rekruttering og kompetanseheving i landbruket må styrkes som bidrag til å videreutvikle landbruket i Troms.

I disse dager pågår landbruksforhandlingene. Landbruksorganisasjonene har fremmet det de mener er et moderat krav. Kravet er basert på en inntektsutvikling på linje med andre yrkesgrupper, men med en viss innhenting av etterslep.  Man har lagt vekt på å bremse og snu omfordelinga av budsjettmidler fra de små og mellomstore brukene til de største. Det er og krevd flere tiltak som vil styrke landbruket i Troms, og dermed opprettholde både sysselsetting og produksjon i alle deler av fylket. 

Statens tilbud kan det sikkert raljeres mye med. Jeg nøyer meg med å konstatere at de ikke har lest våre innspill, og legger til grunn at tilbudet er et rent forhandlingsutspill.

Avstanden mellom landbruksorganisasjonene og staten er uansett svært stor målt i kroner. Det som likevel bør bekymre mer, er de signaler statens tilbud gir når det gjelder utviklinga av landbrukspolitikken.

Min analyse er at statens tilbud ikke gjør det mulig å oppfylle Stortingets målsetting om å opprettholde og drive landbruk over hele landet, og å øke den norske matproduksjonen og styrke sjølforsyninga.

Katastrofeåret 2010 og analyser av Tromslandbruket, viser at vårt landbruk er spesielt og spesielt utsatt. Situasjonen har generelt vært særlig krevende etter årtusenskiftet.

Dersom Stortingets målsettinger skal oppfylles og Troms skal være med, kreves det spesielle tiltak for landbruket i fylket vårt.

Jeg har gitt dette innlegget tittelen: Avviksmelding for landbruket i Troms! Begrepet avviksmelding er i min tolkning et varsel om Noe som er feil – Noe som må ta tak i og endres.

Jeg kan ikke se at statens tilbud gjør dette mulig. Jeg forventer derfor at Regjeringa tar denne – og andre avviksmeldinger på alvor – gir oss et landbruksoppgjør som gjør det mulig å oppfylle Stortingets målsettinger.

Knut Werner Hansen

Fylkesordfører i Troms

Sau, gris og egg er de store taperene i Statens tilbud.

Staten kom med sitt tilbud til jordbruket i dag. Fylkesleder Svein Olav Thomassen er fornøyd med at Staten tar inn over seg at kostnadene i landbruket øker, men er ikke glad for at de fortsatt bruker prosent og ikke kroner for tette inntektsgapet til andre grupper. I Troms kommer sauen særdeles dårlig ut.

Er du klar?

Flom, storm, brann, smitte og ulykke er hendelser vi forbinder med kaos og unntakstilstand. Hvor forberedt er DU på hva som kan hende og hva du skal gjøre? «Tryggere sammen» er et nytt kursopplegg for deg, din gard og lokalsamfunnet ditt.

Årsmøte i Troms Utmarkslag

Troms Utmarkslag avholder seminar og årsmøte i Bardu, kommunestyresalen, 18.april fra kl. 1100- 1430. I forkant av årsmøte arrangerer vi et miniseminar som tar for seg noen av utfordringene ved økt turisme og bruk av utmarka.

Brannverndag i landbruket

Troms Bondelag inviterer til brannverndag i landbruket i lag med Fylkesmannen i Troms, Troms Brann- og redning og Gjensidige, tirsdag 17.april kl. 1000-1400 ved brannstasjonen i Tromsø, Forsøket 9.

gaupe

Honnør til jaktlaget for raskt uttak av gaupe

Leder i Troms Bondelag, Svein Olav Thomassen er fornøyd med at jaktlaget fikk tatt ut gaupa så raskt. Hanngaupa som drepte 27 sauer i løpet av et døgn, ble felt i går ved 14-tiden. Det viser viktigheten av velfungerende jaktlag som kan trå til når det skjer slike tragedier, sier Thomassen.

Ny lederduo

Ny lederduo i Troms Bondelag

Det ble tett på oppløpet i valget i Troms Bondelag på årsmøtet i dag. Årsmøtet gikk ikke inn for valgkomiteens innstilling, og ny leder ble Svein Olav Thomassen. Mette Pedersen Anfeltmo gikk inn i styret som nestleder.

Mer om omorganisering og sammenslåing av Troms og Finnmark

Landbruksdirektøren i Troms, Berit Nergård Nyre og lederen i Norges Bondelag orienterte årsmøtet i Troms Bondelag om prosessene som foregår. Omorganiseringen skjer på mange nivå og både fylkesmennene og Bondelaget må nå forberede seg på endringer.

Ivar B. Prestbamo

Fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo på årsmøtet

Som vi alle har fått med oss, har det vært noe støy rundt prosessen med å slå sammen de to nordligste fylkene, men det er nå landet en avtale. Ivar B. Prestbakmo har vært med hele veien og kom for å orientere årsmøtet i Troms Bondelag om dette arbeidet og veien videre.

Asgeir Slåttnes- foto: Framtid i Nord

Årsmøte i Troms Bondelag

Årsmøtet i Tromsø er åpnet av fylkesordfører Knut Werner Hansen og det var mange gode hilsningstaler til årsmøtet.

Jordbruksoppgjøret 2018

Forhandlingsutvalget i Norges Bondelag skal om en tid inn i årets jordbruksforhandlinger, og da er det viktig at de har fått synspunktene til ditt lokallag med seg. Frist 19. februar!

Dette skjer i Troms Bondelag

Tirsdag
21
August

Styremøte Troms Bondelag

Rundhaug
Mandag
15
Oktober

Årsmøter i lokallagene

Mandag
12
November

Styremøte Troms Bondelag

Indre Troms

Våre samarbeidspartnere