Arktisk Landbruksting

Av Ajna Nystad,
  • Tips en venn om denne siden

Tirsdag 7. februar arrangerte Nordnorsk Landbruksråd Arktisk Landbruksting i Bodø, og det var godt oppmøte fra næringa, forvaltninga og landbrukets organisasjoner.

Over 100 personer var møtt opp for å høre om prosjekter som har blitt gjennomført med økonomisk støtte fra Arktiske midler, og arrangementet ble åpnet av Berit Nergård Nyre, som har ledet styret for disse midlene. I tillegg var det en politisk paneldebatt på programmet som innbød til en gode diskusjoner. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale la i desember frem forslag til ny landbruksmelding, en melding som vil gi store konsekvenser for landbruket i nord dersom den blir vedtatt. Det var derfor knyttet stor spenning i hva ministeren ville si når han møtte begge faglagslederne – Lars Petter Bartnes og Merete Furuberg, lederen i Norsk Landbrukssamvirke Ola Hedstein, i tillegg til representanter fra Senterpartiet – Trygve Slagsvold Vedum, Arbeiderpartiet – Eirik Sivertsen, KrF – Dagrun Eriksen og Høyres Laila Davidsen. Ut i fra presentasjonen av meldinga som Dale gir er han oppriktig stolt av det norske og det Arktiske landbruket. Vi bruker minst antibiotika i hele verden, vi benytter ressursene der de finnes og han ønsker å få eksportert de eksklusive og unike produktene fra det norske landbruket. Men de som var tilstede i salen ble ikke veldig beroliget av innlegget til ministeren, og det var mange spørsmål han dessverre ikke rakk verken å bli spurt eller fikk svart på. Det som ble klart er at landbruket må brette opp armene, og gjøre som andre aktuelle aktører og skaffe seg politiske bestevenner som kan sørge for at den fremlagte meldinga ikke blir vedtatt.

 

Prosjektene som ble presentert omhandlet den unike kvaliteten som mat fra Arktisk Landbruk innehar, og som man må bli mer bevisst og bruke mer i markedsøyemed.

Mer om midlene presentert av landbruksdirektøren i Troms:

00 midler arktisk landbruk landbruksting 070217

Hanne Storteig presenterte prosjektet om Arktisk Kjøtt:

02 ARKTISK KJEKJØTT aug 2016

02_2 Mydland brosjyre

Prosjektet Forstudie Arktisk Mat ved Per Clausen – ArtNor

03 Forstudie Arktisk Mat 7.2 2017 – Bodø

Ola Hedstein, som er leder i Norsk Landbrukssamvirke presenterte følgende:

04 Arktisk landbruk feb 2017 – debatt

Den unge bonden Hanne Harila fra Vadsø og Svein Aasbakk fra Bodø var tilstede for å si noe om dagen drift og fremtidens bønder:

05 Arktisk landbruk Hanne Harila

Sigen Pedersen som leder rekrutteringsprosjekt for landbruket i Nordland fortalte følgende:

07 Presentasjon – arktisk landbruksting2

Prosjekt for å øke grønnsaksproduksjonen i Troms ble presentert ved Ulrike Naumann – fra Tromspotet:

Arktisk landbruksting Bodø februar 2017 til nett Ulrike Naumann

Flere av prosjektene vil komme på plass her når vi har fått tillatelse fra foredragsholderne.

gaupe

Honnør til jaktlaget for raskt uttak av gaupe

Leder i Troms Bondelag, Svein Olav Thomassen er fornøyd med at jaktlaget fikk tatt ut gaupa så raskt. Hanngaupa som drepte 27 sauer i løpet av et døgn, ble felt i går ved 14-tiden. Det viser viktigheten av velfungerende jaktlag som kan trå til når det skjer slike tragedier, sier Thomassen.

Ny lederduo

Ny lederduo i Troms Bondelag

Det ble tett på oppløpet i valget i Troms Bondelag på årsmøtet i dag. Årsmøtet gikk ikke inn for valgkomiteens innstilling, og ny leder ble Svein Olav Thomassen. Mette Pedersen Anfeltmo gikk inn i styret som nestleder.

Mer om omorganisering og sammenslåing av Troms og Finnmark

Landbruksdirektøren i Troms, Berit Nergård Nyre og lederen i Norges Bondelag orienterte årsmøtet i Troms Bondelag om prosessene som foregår. Omorganiseringen skjer på mange nivå og både fylkesmennene og Bondelaget må nå forberede seg på endringer.

Ivar B. Prestbamo

Fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo på årsmøtet

Som vi alle har fått med oss, har det vært noe støy rundt prosessen med å slå sammen de to nordligste fylkene, men det er nå landet en avtale. Ivar B. Prestbakmo har vært med hele veien og kom for å orientere årsmøtet i Troms Bondelag om dette arbeidet og veien videre.

Asgeir Slåttnes- foto: Framtid i Nord

Årsmøte i Troms Bondelag

Årsmøtet i Tromsø er åpnet av fylkesordfører Knut Werner Hansen og det var mange gode hilsningstaler til årsmøtet.

Jordbruksoppgjøret 2018

Forhandlingsutvalget i Norges Bondelag skal om en tid inn i årets jordbruksforhandlinger, og da er det viktig at de har fått synspunktene til ditt lokallag med seg. Frist 19. februar!

Tenk trygt, tenk tryggere sammen.

Hvordan kan du som bonde og sambygding bidra til best mulig sikkerhet på egen gård og for lokalsamfunnet rundt deg når en ulykke eller naturkatastrofe inntreffer?

Vil du bli jordbærprodusent?

INFORMASJONSMØTE OM PROSJEKTET JORDBÆRLØFT FOR NORD-NORGE Bardufosstun torsdag 25. januar kl. 18.30-21.30 (møtet er åpent hele kvelden dersom 18.30 blir for tidlig mtp bla fjøstider)

Regionmøter Troms Bondelag 2018

Da er det straks klart for årets regionmøter i Troms Bondelag, invitasjonen er sendt deg som medlem per epost eller som brev. I år får vi med oss Mattilsynet på tur, de vil informere om viktige nyheter og regelverk. I tillegg kjøres det organisajonskurs for våre tillitsvalgte i etterkant av møte. Ta kontakt med ditt lokallag eller organisasjonssjefen om du er interessert i å delta.

Ledermøte

Ledermøte for Troms Bondelag i Nordreisa

Lokallagslederne i Troms er samlet i Nordreisa for felles ledermøte. Trine Hasvang Vaag startet dagen med orientering fra Nortura angående lammesesong og lidyrformidling

Dette skjer i Troms Bondelag

Tirsdag
17
April

Brannverndag, Tromsø

Tromsø
Torsdag
19
April

HMS-DAG på Universitet og steke pannekaker

Universitetet i Tromsø
Tirsdag
21
August

Styremøte Troms Bondelag

Rundhaug

Våre samarbeidspartnere