2011- et aktivt år for bondens bedriftshelsetjeneste i Nord Norge.

Av Unni Hellebø Andreassen,
  • Tips en venn om denne siden

Landbrukets HMS-tjeneste (LHMS) er etablert med 8 samarbeidende bedriftshelsetjenester med spesialiserte HMS rådgivere innen landbruk. Disse er fordelt fra Brønnøysund til Vadsø. 1531 medlemmer, økning på 50 siste år, har gjennom året benyttet seg av våre tjenester i forskjellig grad.

De 1022 foretakene (bruk) som er tilknyttet LHMS har hatt 385 HMS besøk ute hos seg. Bonden har fått råd om  praktiske tiltak som skal føre til at risikoen for ulykker o.l. skal reduseres. Her er tiltaksplan et viktig arbeidsredskap. ”Rydding” i KSL kan også være et tema.

Det er gjennomført 23 fagmøter med diverse HMS tema fra

” Hvordan har vi det som bonde??» til ” Traktor på vei ”

Bondens eget HMS kurs (Praktisk HMS-arbeid) har det blitt tilbudt 45 stk av, men pga. for liten påmelding ble det gjennomført 28. Dette førte til at 280 nye bønder gjennomførte det lovpålagte kurset.

Ansatte ved våre samarbeidende bedriftshelsetjenester har utført helsesamtaler med ca 480 medlemmer. Dette har igjen ført til ca. 80 konsultasjoner i etterkant hos lege eller fysioterapeut.

28 bønder har fått bistand til å kunne fortsette i yrket på tross av helsemessige problemer. NAV, via hjelpemiddelsentralen har plikt til å vurdere tilrettelegging på arbeidsplassen slik at man kan fortsette i sitt yrke. Samlet sett er det utbetalt et beløp på mellom 3-4 millioner som har blitt tilført nord norske bønder.

Hverdagen som bonde kan også medføre ”motbakker” av diverse slag. Når vi blir klar over slike situasjoner stiller vi opp, hvis det er ønsket. Dette gjelder også for de som ikke er medlemmer. Kvaliteten ved at vi har både helsepersonell og landbruksfaglig personell blir pekt på som en stor fordel. Gjennom året har vi hatt 25 slike tilfeller. Ingen saker er like, men det å komme inn tidlig er et viktig element for å lykkes. Samhandling med andre etater er også veldig viktig.

Vi i Nord Norge står for 17 % av medlemsmassen på landsbasis i Landbrukets HMS-tjeneste. Vi har hatt en jevn medlemsøkning de siste årene. 8 flinke og godt kvalifiserte HM- rådgivere sammen med helsepersonellet på våre samarbeidende bedriftshelsetjenester står til tjeneste for alle bønder i nord. Vi ønsker derfor alle velkommen som medlemmer i Bonden Bedriftshelsetjeneste!

 

 

 

Les mer om LHMS her.

gaupe

Honnør til jaktlaget for raskt uttak av gaupe

Leder i Troms Bondelag, Svein Olav Thomassen er fornøyd med at jaktlaget fikk tatt ut gaupa så raskt. Hanngaupa som drepte 27 sauer i løpet av et døgn, ble felt i går ved 14-tiden. Det viser viktigheten av velfungerende jaktlag som kan trå til når det skjer slike tragedier, sier Thomassen.

Ny lederduo

Ny lederduo i Troms Bondelag

Det ble tett på oppløpet i valget i Troms Bondelag på årsmøtet i dag. Årsmøtet gikk ikke inn for valgkomiteens innstilling, og ny leder ble Svein Olav Thomassen. Mette Pedersen Anfeltmo gikk inn i styret som nestleder.

Mer om omorganisering og sammenslåing av Troms og Finnmark

Landbruksdirektøren i Troms, Berit Nergård Nyre og lederen i Norges Bondelag orienterte årsmøtet i Troms Bondelag om prosessene som foregår. Omorganiseringen skjer på mange nivå og både fylkesmennene og Bondelaget må nå forberede seg på endringer.

Ivar B. Prestbamo

Fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo på årsmøtet

Som vi alle har fått med oss, har det vært noe støy rundt prosessen med å slå sammen de to nordligste fylkene, men det er nå landet en avtale. Ivar B. Prestbakmo har vært med hele veien og kom for å orientere årsmøtet i Troms Bondelag om dette arbeidet og veien videre.

Asgeir Slåttnes- foto: Framtid i Nord

Årsmøte i Troms Bondelag

Årsmøtet i Tromsø er åpnet av fylkesordfører Knut Werner Hansen og det var mange gode hilsningstaler til årsmøtet.

Jordbruksoppgjøret 2018

Forhandlingsutvalget i Norges Bondelag skal om en tid inn i årets jordbruksforhandlinger, og da er det viktig at de har fått synspunktene til ditt lokallag med seg. Frist 19. februar!

Tenk trygt, tenk tryggere sammen.

Hvordan kan du som bonde og sambygding bidra til best mulig sikkerhet på egen gård og for lokalsamfunnet rundt deg når en ulykke eller naturkatastrofe inntreffer?

Vil du bli jordbærprodusent?

INFORMASJONSMØTE OM PROSJEKTET JORDBÆRLØFT FOR NORD-NORGE Bardufosstun torsdag 25. januar kl. 18.30-21.30 (møtet er åpent hele kvelden dersom 18.30 blir for tidlig mtp bla fjøstider)

Regionmøter Troms Bondelag 2018

Da er det straks klart for årets regionmøter i Troms Bondelag, invitasjonen er sendt deg som medlem per epost eller som brev. I år får vi med oss Mattilsynet på tur, de vil informere om viktige nyheter og regelverk. I tillegg kjøres det organisajonskurs for våre tillitsvalgte i etterkant av møte. Ta kontakt med ditt lokallag eller organisasjonssjefen om du er interessert i å delta.

Ledermøte

Ledermøte for Troms Bondelag i Nordreisa

Lokallagslederne i Troms er samlet i Nordreisa for felles ledermøte. Trine Hasvang Vaag startet dagen med orientering fra Nortura angående lammesesong og lidyrformidling

Våre samarbeidspartnere