2011- et aktivt år for bondens bedriftshelsetjeneste i Nord Norge.

Av Unni Hellebø Andreassen,
  • Tips en venn om denne siden

Landbrukets HMS-tjeneste (LHMS) er etablert med 8 samarbeidende bedriftshelsetjenester med spesialiserte HMS rådgivere innen landbruk. Disse er fordelt fra Brønnøysund til Vadsø. 1531 medlemmer, økning på 50 siste år, har gjennom året benyttet seg av våre tjenester i forskjellig grad.

De 1022 foretakene (bruk) som er tilknyttet LHMS har hatt 385 HMS besøk ute hos seg. Bonden har fått råd om  praktiske tiltak som skal føre til at risikoen for ulykker o.l. skal reduseres. Her er tiltaksplan et viktig arbeidsredskap. ”Rydding” i KSL kan også være et tema.

Det er gjennomført 23 fagmøter med diverse HMS tema fra

” Hvordan har vi det som bonde??» til ” Traktor på vei ”

Bondens eget HMS kurs (Praktisk HMS-arbeid) har det blitt tilbudt 45 stk av, men pga. for liten påmelding ble det gjennomført 28. Dette førte til at 280 nye bønder gjennomførte det lovpålagte kurset.

Ansatte ved våre samarbeidende bedriftshelsetjenester har utført helsesamtaler med ca 480 medlemmer. Dette har igjen ført til ca. 80 konsultasjoner i etterkant hos lege eller fysioterapeut.

28 bønder har fått bistand til å kunne fortsette i yrket på tross av helsemessige problemer. NAV, via hjelpemiddelsentralen har plikt til å vurdere tilrettelegging på arbeidsplassen slik at man kan fortsette i sitt yrke. Samlet sett er det utbetalt et beløp på mellom 3-4 millioner som har blitt tilført nord norske bønder.

Hverdagen som bonde kan også medføre ”motbakker” av diverse slag. Når vi blir klar over slike situasjoner stiller vi opp, hvis det er ønsket. Dette gjelder også for de som ikke er medlemmer. Kvaliteten ved at vi har både helsepersonell og landbruksfaglig personell blir pekt på som en stor fordel. Gjennom året har vi hatt 25 slike tilfeller. Ingen saker er like, men det å komme inn tidlig er et viktig element for å lykkes. Samhandling med andre etater er også veldig viktig.

Vi i Nord Norge står for 17 % av medlemsmassen på landsbasis i Landbrukets HMS-tjeneste. Vi har hatt en jevn medlemsøkning de siste årene. 8 flinke og godt kvalifiserte HM- rådgivere sammen med helsepersonellet på våre samarbeidende bedriftshelsetjenester står til tjeneste for alle bønder i nord. Vi ønsker derfor alle velkommen som medlemmer i Bonden Bedriftshelsetjeneste!

 

 

 

Les mer om LHMS her.

Sau, gris og egg er de store taperene i Statens tilbud.

Staten kom med sitt tilbud til jordbruket i dag. Fylkesleder Svein Olav Thomassen er fornøyd med at Staten tar inn over seg at kostnadene i landbruket øker, men er ikke glad for at de fortsatt bruker prosent og ikke kroner for tette inntektsgapet til andre grupper. I Troms kommer sauen særdeles dårlig ut.

Er du klar?

Flom, storm, brann, smitte og ulykke er hendelser vi forbinder med kaos og unntakstilstand. Hvor forberedt er DU på hva som kan hende og hva du skal gjøre? «Tryggere sammen» er et nytt kursopplegg for deg, din gard og lokalsamfunnet ditt.

Årsmøte i Troms Utmarkslag

Troms Utmarkslag avholder seminar og årsmøte i Bardu, kommunestyresalen, 18.april fra kl. 1100- 1430. I forkant av årsmøte arrangerer vi et miniseminar som tar for seg noen av utfordringene ved økt turisme og bruk av utmarka.

Brannverndag i landbruket

Troms Bondelag inviterer til brannverndag i landbruket i lag med Fylkesmannen i Troms, Troms Brann- og redning og Gjensidige, tirsdag 17.april kl. 1000-1400 ved brannstasjonen i Tromsø, Forsøket 9.

gaupe

Honnør til jaktlaget for raskt uttak av gaupe

Leder i Troms Bondelag, Svein Olav Thomassen er fornøyd med at jaktlaget fikk tatt ut gaupa så raskt. Hanngaupa som drepte 27 sauer i løpet av et døgn, ble felt i går ved 14-tiden. Det viser viktigheten av velfungerende jaktlag som kan trå til når det skjer slike tragedier, sier Thomassen.

Ny lederduo

Ny lederduo i Troms Bondelag

Det ble tett på oppløpet i valget i Troms Bondelag på årsmøtet i dag. Årsmøtet gikk ikke inn for valgkomiteens innstilling, og ny leder ble Svein Olav Thomassen. Mette Pedersen Anfeltmo gikk inn i styret som nestleder.

Mer om omorganisering og sammenslåing av Troms og Finnmark

Landbruksdirektøren i Troms, Berit Nergård Nyre og lederen i Norges Bondelag orienterte årsmøtet i Troms Bondelag om prosessene som foregår. Omorganiseringen skjer på mange nivå og både fylkesmennene og Bondelaget må nå forberede seg på endringer.

Ivar B. Prestbamo

Fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo på årsmøtet

Som vi alle har fått med oss, har det vært noe støy rundt prosessen med å slå sammen de to nordligste fylkene, men det er nå landet en avtale. Ivar B. Prestbakmo har vært med hele veien og kom for å orientere årsmøtet i Troms Bondelag om dette arbeidet og veien videre.

Asgeir Slåttnes- foto: Framtid i Nord

Årsmøte i Troms Bondelag

Årsmøtet i Tromsø er åpnet av fylkesordfører Knut Werner Hansen og det var mange gode hilsningstaler til årsmøtet.

Jordbruksoppgjøret 2018

Forhandlingsutvalget i Norges Bondelag skal om en tid inn i årets jordbruksforhandlinger, og da er det viktig at de har fått synspunktene til ditt lokallag med seg. Frist 19. februar!

Dette skjer i Troms Bondelag

Tirsdag
21
August

Styremøte Troms Bondelag

Rundhaug
Mandag
15
Oktober

Årsmøter i lokallagene

Mandag
12
November

Styremøte Troms Bondelag

Indre Troms

Våre samarbeidspartnere