Fylkesleder i Nordland Bondelag Bernt Skarstad var en av innlederne – han fokuserte på de muligheter som ligger for en positiv utvikling av næringa i Nord-Norge generelt og Nordland spesielt samt hadde et særlig fokus på Arktisk Landbruk. Også rovviltforvaltinga ble kommentert som viktig for store deler av Nordlands beitenæring!

For øvrig deltok representanter for Samvirke v/ Tine og Nortura. Disse fremhevet de muligheter og utfordringer som ligger i bl.a. arbeid med Arktisk Landbruk samt fokuserte på muligheter for å understøtte lokalmatprodusenter gjennom sitt distribusjonsapparat. Fylkesleder Bernt Skarstad utfordret Nortura spesielt i forhold til viktigheten av å bevare Thulefjord her i Bodø/Nordland – dette unnlot Nortura å svare på!

Etter en bred og god paneldebatt avsluttet konferansen med eksempler på produsenter og leverandører som har lyktes i sin satsing – da ved Bondens Marked, Thon Svolvær og LofotenMat. Dette var engasjerte foredrag som viste noen av de muligheter som finnes innen ulike markedssegmenter.

Det var påmeldt 121 deltakere – og Vestvågøy/Lofotr vikingmuseum presenterte en fantastisk flott ramme rundt et godt arrangert landbruksseminar!


Fylkesleder Bernt Skarstad, Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og stortingsrepresentant Torgeir Trældal (FrP) deltok aktivt i paneldebatten som ble arrangert som en del av landbrukskonferansen på Leknes.