Innledere på temadag eierskifte i Molde, advokatene Marit Moe Rasmussen og Ole Houlder Rødstøl. (Foto: Arild Erlien).Bondelagets samarbeidsadvokat Ole Houlder Rødstøl sto ansvarlig for det faglige innholdet. Denne gangen hadde han også med advokat Marit Moe Rasmussen, som arbeider ved advokatfirmaet Øverbø Gjørtz sitt kontor i Molde.

Ole Houlder Rødstøl er i det daglige partner i advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS i Molde. Han er samarbeidsadvokat for Norges Bondelag i Møre og Romsdal, og arbeider i hovedsak med generasjonsskifte, skatt, odelsrett og rettslige spørsmål knyttet til fast eiendom. Han har selv drevet egen gard med dyr i Molde.

Temadagen hadde ikke som formål å sette deltakerne i stand til å gjennomføre et eierskifte på egen hand med utfylling av alle skjema. Derimot var det fokus på planleggingsfasen, familiære og økonomiske utfordringer ved eierskifte, arve- og formuesregler for samboere og ektemaker, skatte og avgiftsmessige forhold, organisering av virksomheten, og odels- og konsesjonsregler.

Planleggingen bør starte minst ett år forut for gjennomføringen, mens modningsfasen kan være vesentlig lengre. Familiene må være flinke til å samtale framfor et eierskifte. Rødstøl påpekte at et eierskifte ofte er et «skifte» i levende live, og da er kommunikasjon det viktigste.

- Det er viktig å forberede og drøfte internt i familien de problemstillinger eierskiftet ofte reiser, og som dere uansett må ta stilling til forut for gjennomføringen, sa han.

Målgruppe for temadagen var alle som skal inn i eller er inne i en eierskifteprosess. Selve prosessen kan ta lang tid og det er viktig å inkludere og involvere alle berørte parter, unge og eldre generasjon. Fra mange familier var begge generasjonene tilstede.