Innlederne: Melkeprodusent på Godøya, Odd Christian Stenerud (t.v.), Eva Sande ved Midtnorsk HMS-senter i Surnadal og motivator og kåsør Arild Hoksnes fra Aukra.Møteserien hadde fokus på sunt bondevett og mental trening. Arrangøren påpekte at mye står og faller på bonden. Ansvaret er stort og ofte er marginene små. I tillegg er det mange krav – fra ulike hold. Hva gjør bonden når det presser på som verst? Hvordan håndterer bonden stresset? Og hvordan kan vi avlaste når bonden blir satt ut av drift?

De nærmere 100 deltakerne var ei god blanding av bønder, tillitsvalgte bønder og rådgivere.

Programmet var likt for alle tre møtene: på Systra kafe på Sjøholt tirsdag 17. februar, Skarstua ved Molde onsdag 18. februar og Thon Hotel Vårsøg i Surnadal onsdag 18. februar.

Møtte nesten veggen

Fra SjøholtMelkeprodusent på Godøya, Odd Christian Stenerud, snakket om ”Jeg så veggen, men møtte han ikke”. Han viste film fra ”Godt bondevett” der hen beskriver hvordan det var å ”nesten møte veggen”. Han fortalte om hvor viktig det var å ha et godt nettverk i en hektisk hverdag, at oppgaver må prioriteres, inkludert at det må være lov til å si nei til å ta på seg oppgaver.

Se filmen om Odd Christian Stenerud på ”Godt bondevett” - klikk her.

Hvordan takle med- og motvind

Fra MoldeEva Sande ved Midtnorsk HMS-senter i Surnadal innledet om hvordan takle med- og motvind. Hun formidlet erfaringer fra mange års kontakt med bønder som trenger rettledning i å disponere arbeidsdagen og eget liv på en bedre måte. Hun poengterte at det oftest er nærmiljø, familie og naboer som gjør den beste jobben gjennom å forebygge at uheldige forhold får utvikle seg videre.

Mentalt treningsprogram for bønder

Motivator og kåsør Arild Hoksnes fra Aukra tok for seg mentalt treningsprogram for bønder. Han tok deltakerne med på ei økt med mental kondisjonstrening. Han tok utgangspunkt i at det er den enkelte som sjølv har ansvar for sitt eget liv, at den enkelte må ha perspektiv på det en holder på med, at det er viktig å vere positiv, optimistisk, ha tru på det en helder på med, og ikke minst å bidra til å ha et godt nettverk rundt seg.

Oppsummering

Fra SurnadalFørstekonsulent Atle Frantzen ved Bondelagskontoret, som hadde ansvaret for gjennomføring av møteserien, oppsummerer med at en har klart å sette fokus på hvordan pressede situasjoner kan handteres.

Det personlige / individuelle ansvaret som vi alle har: Handler om at det å være bonde er en livsstil, men den enkelte må ikke bli så engasjert i gardsdrifta at en glemmer hus, heim, familie og nære relasjoner. Da kan det, over tid, være fare på ferde, og det er den enkelte sitt ansvar å ordne seg med en hverdag som handler om mer enn gardsdrifta.

Det kollektive ansvaret som vi alle har: Handler om at vi har alle et ansvar for å bruke de  antenner vi er utstyrt med og bidra til å inkludere og følge opp dersom vi oppfatter signal om at noen har problem eller kan ha godt av oppfølging eller å bli inkludert på en eller annen måte: en kopp kaffe, invitere til å være med på et møte i Bondelaget, dugnad i idrettslaget, fjelltur, fisketur.

Varslingsansvaret som vi alle har: Dersom vi gjennom de to første punktene ikke får tak på problemet, så har vi et faglig hjelpeapparat som kan brukes. Dette kan f.eks være lege, HMS-rådgiver, psykolog. Vi har alle et ansvar for å bidra til at hjelpeapparatet blir tatt i bruk.