Konferansier Kari Redse Håskjold (t.v.) og Herborg KråkevikKonferansen ble holdt i forkant av fylkesårsmøtet i Bondelaget i bankettsalen på Hotell Alexandra i Molde, og er et samarbeid mellom Bondelaget, Småbrukarlaget og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Arrangørene ønsket å samle flest mulig bønder, rådgivere, forvaltning, politikere og andre som har et varmt hjerte for norsk landbruk.

Årets hovedtema var bonden - hvordan utløser vi krafta og skaperviljen i bønder? Møteleder var Kari Redse Håskjold fra Volda, tidligere nestleder i Norges Bondelag og Nortura. I anledningen 8. mars fortalte møteleder innledningsvis om sterke kvinners arbeid for å få sin plass blant «mektige bondehøvdinger» i styret til Møre og Romsdal Bondelag.

Pianist Arne Torvik og Herborg KråkevikSkuespiller og sanger Herborg Kråkevik innledet om bonden og nomaden, et umulig par? Det handlet om bonden og nomaden som to skikkelser som kjemper om overtaket i hver enkelt av oss. Bonden representerer det trygge og forutsigbare, mens nomaden representerer noe rastløst og utilfredsstilt. I fremførelsen øste Herborg av sitt mangfold. Hun leste dikt, fortalte historier, imiterte og sang nydelig. I sum en fantastisk opplevelse. Arne Torvik var hyret som pianist for anledningen.

Nestleder i Norges Bondelag, Frøydis Haugen, tok for seg temaet bondens gjerning. Hun tok utgangspunkt bøndenes samfunnsoppdrag som blant annet er trygg matproduksjon og verdiskaping over hele landet.. - Det er et stort og omfattende ansvar som er lagt på våre skuldre, og slik har bøndene ei svært viktig rolle» sa hun. Når samfunnet rundt ikke anerkjenner bondens arbeid kan det gå ut over motivasjonen.

Kjersti Hoff (t.v.) og Frøydis HaugenLeder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff, fokuserte på hva som motiverer bonden. Først og fremst er vi bønder i dag fordi vi har lyst, og det er en stor motivasjon i seg selv. Tiden da man måtte bli bonde enten man ville eller ikke er heldigvis over. Norge har lav grad av selvforsyning. I 2018-2019 er under 30 prosent av maten her i landet produsert av norske arealer. Dette bør bekymre mange. For bønder er det motiverende å produsere mat. Hoff presiserte at vi må bruke de norske ressursene. Vi må ta utgangspunkt i gården og menneskene som bor der, og det må være rom for at alle typer gårder kan bli med inn i fremtiden.

Svein Arild Aae (t.v.), Kristine Skarbø og Jan Erik GlåmenSett fra grasrota

Deretter beskrev tre lokale bønder situasjonen sett fra grasrota. Det var forsker, småskalaprodusent og melkebonde i Stranda, Kristine Skarbø, som fortalte om det å skape eit nytt fjordgardsliv: ost og sider, draum og røynd. Bonde og gründer i Halsa, Jan Erik Glåmen, ga forsamlingen ei usminka historie. Melkebonde i Averøy, Svein Arild Aae, snakket om oldemødre, forhastet stemmerett for kvinner og jord i hevd. De tre bøndene ga forsamlingen et imponerende innblikk i det allsidige livet som bonde, og de mange rollene som bøndene rundt om i bygdene fyller. Foredragene vitnet om stort engasjement, raushet, energi, yrkesglede, kreativitet, kraft og dyktighet.

Ragna Kronstad (t.v.) og Liv Sølverød.Kommunikasjonsrådgiver i Sabima, Ragna Kronstad, fokuserte på sammenhengen mellom biologisk mangfold, kulturlandskap, drøvtyggere og bønder. Her er det en gjensidig avhengighet vi ikke kan klare oss uten. Når det kommer til klimadebatten er fremstillingen av drøvtyggerne svært unyansert. Kronstad fortalte at 24 prosent av våre trua arter lever i kulturlandskapet. Disse er avhengig av et aktivt og bærekraftig landbruk for å overleve.

Leder for Tine Mastittlaboratoriet i Molde, Liv Sølverød, fortalte den svært imponerende historien om etableringen av Mastittlaboratoriet i Molde. Det var dyktig og framsynte bønder som sammen med veterinærer sto bak etableringen. Laboratoriet har vært viktig for at vi har særdeles god dyrehelse på ku og geit i Norge og en utmerket kvalitet på melka fra begge dyreslagene.

Politikerdebatt

Konferansen ble avsluttet med at politikere fra åtte politiske partier diskuterte hvordan vi motiverer bøndene til innsats. Politikerpanelet besto av stortingsrepresentant Marianne Synnes (H), Ålesund, fylkestingsrepresentant Tove Lise Torve (Ap), Sunndal, fylkestingsrepresentant Yvonne Wold (SV), Rauma, fylkesstyremedlem Liv Solemdal (MDG), Tingvoll, stortingsrepresentant Geir Inge Lien (Sp), Vestnes, stortingsrepresentant Steinar Reiten (KrF), Averøy, tidligere stortingsrepresentant Pål Farstad (V), Kristiansund og fylkestingsrepresentant Knut Flølo (Frp), Vestnes.

Bondelagsleder Oddvar Mikkelsen og konferansens møteleder Kari Redse Håskjold ledet politikerdebatten. Politikerne var utfordret på forhånd til tema for debatten:

  • Det norske landbruket skal fylle en rekke målsettinger. Det har Stortinget og dermed den norske forbruker bestemt. Norske bønder skal produsere mat med økt bruk av egne ressurser, og landbruket skal blant annet sørge for å skape og skjøtte kulturlandskap, ivareta biologisk mangfold, og sørge for økt verdiskaping og bosetting i hele landet. Også kalt landbrukets samfunnsoppdrag.
  • I landbrukspolitikken er bøndene den utøvende part. Uten bønder skjer det fint lite – uansett hva politikere, landbruksbyråkrater, fagtjenesten, faglag osv. stimulerer til. Geiranger er et godt eksempel. På tross av status som verdensarvområde og en kan friste bøndene med ekstra tilskudd, gror landskapet igjen. Det er for få bønder i Geiranger og derfor for få beitedyr. Trenden er at jordbruksarealer i vårt fylke går ut av drift. Og en tredjedel av bøndene er over 60 år.
  • Vår evne til å produsere mat, skjøtte landskapet osv. svekkes ved at jordbruksareal går ut av drift. Er dette en trend som er viktig å snu?
  • I så fall svaret er ja trenger vi satsingsvillige bønder. Hvordan motiverer vi bønder til innsats? Hvordan får vi ungdommen til å gå inn i landbruket?
  • Klima: Nøkkelen til om landbruket greier å redusere sine utslipp ligger hos bonden. Da må vi velge tiltak og løsninger som bonden er motivert til og i stand til å gjennomføre.  Hvordan gjør vi det?

Politikerpanelet: Fra venstre: Knut Flølo (Frp), Marianne Synnes (H), Tove Lise Torve (Ap), Pål Farstad (V), Liv Solemdal (MDG), Yvonne Wold (SV), Geir Inge Lien (Sp) og Steinar Reiten (KrF).

Pianist Arne Torvik og Herborg Kråkevik ledet an i allsang.