Møre og Romsdal Bondelag og Landbrukets HMS-tjeneste i Landbruk Nordvest inviterte til møte om kjærleikens kår i landbruket på Hotel Alexandra i Molde 1. februar, og med Kari Fløystad, rådgiver HMS i Landbruk Nordvest, som møteleder.

Godt samliv er godt for alt. Bondeyrket med «døgnvakt» og til tider lite fritid kan være utfordrende for samlivet. Temaet er lite belyst og diskutert, og var bakgrunnen for møtet der bondesamliv sto i fokus.

Bondens familieliv – før og nå

Bjørn Egil FløBygdesosiolog og forsker i NIBIO, Bjørn Egil Flø fra Ulstein, er en dyktig og slagferdig forsker som tok med forsamlinga på en historisk reise om bondens familieliv – før og nå. Han skildret på en usedvanlig god måte utviklinga i landbruket fra 1960–tallet og fram til i dag, og hvordan det har virket inn på samliv og bondens mulighet til å tilbringe tid med egne barn. Foredraget kan ikke gjengis, det må oppleves.

Familieliv som enmannsbonde

John EikenæsMelkeprodusent på Batnfjordsøra i Gjemnes, John Eikenæs, fortalte om familielivet som enmannsbonde. Han bygde opp garden med stor egeninnsats. Det var mye arbeid og lite penger. I dag har han 500.000 tonn i kvote og ansvar for 150 dyr. Eikenes og kona Inger har tre barn, og mye av arbeidet med unger, heim, aktiviteter og ferier falt på kona. John Eikenæs fremhevet at det var viktig å respektere hverandres arbeidssituasjon og være rause med hverandre. Etter mange år med stor arbeidsmengde lurer paret på om de har vært gode rollemodeller for sine barn.

Vi har gått veien sammen

Anders Øverbø og Wenche YtterliMelkebøndene Wenche Ytterli og Anders Øverbø på Holmemstranda i Rauma fortalte om sitt prosjekt som hadde vært å drive garden sammen. De ville skape seg en arbeidsplass for to. Det har de lykkes med, og det var de begge to meget godt fornøyd med. Felles arbeidsplass har gitt dem muligheter for blant annet å engasjere seg i organisasjonsarbeid (den andre kan ta fjøsen om den ene er på møte), noen å diskutere beslutninger og veivalg med, hjelp med krevende arbeidsoppgaver og det har gitt dem mulighet til å ta en «tirsdagstur» midt på dagen. De hadde fokus på både dyr- og bondevelferd med nytt løsdriftsfjøs og innkjøpt badestamt til seg selv.

Praktisk målstyring

Øyvind SkarstadØyvind Skarstad, coach og motivator, og melkebonde på Trones i Nord-Trøndelag, tok for seg målstyring som motivasjon for god drift og et godt liv. Som bonde er det viktig å sette seg et mål. Hvor vil vi og hvordan skal vi dit. Både i gardsdrifta, men også i samlivet. Målene må skrives ned og visualiseres – da øker sjansen for at man når sine mål. Fokuser på dine gode egenskaper og hvordan de kan bli enda bedre. Skarstad fokuserte på effekten trening og god helse har på både drift og samliv.

Oppvekst på gård – bra eller gale?

Elisabeth BergemSosionom og familieterapeut Elisabeth Bergem fra Gjemnes, fortalte om det å vokse opp på gard på Averøya. Hun fremhevet bondens evne til å tenke helhet – noe resten av samfunnet er på tur vekk fra – som en god ballast å ha med seg fra oppveksten på en gard. I tillegg lærer man å arbeide. Bergem fokuserte også på forskjellen mellom selvtillit og selvfølelse. Det er viktig at ungene utvikler begge. Man har en verdi selv om man ikke presterer. Aksepterer du at du er ok slik som du er vil du tåle livet bedre, og for alle del – la barna kjede seg. Det stimulerer kreativiteten.

Vern om lysten

Laila Andersen NøsenDagens siste foredragsholder var sexologisk rådgiver og gardkjerring i Fræna, Laila Andersen Nøsen, som til tross for tidspunktet klarte å holde publikum svært fokusert. Nøsen tok for seg begrepet lyst, og hvordan vi skal klare å verne om lysten i forholdet. Kommunikasjon er viktig – man må ta seg tid å oppdatere «kjærestekartet», da vil man stå bedre rustet til å tåle parlivets nedturer og tøffe perioder. Det finnes ikke vedlikeholdsfrie forhold. Man må investere i forholdet. Man må unngå at det blir «alt eller ingenting» – i mange tilfelle kan det hende at «litt» er bra, og viktig for å berge forholdet i tøffe perioder. Og tilslutt dagens beste tips: Si hvordan du vil ha det.

Fra venstre; rådgiver HMS i Landbruk Nordvest,  Kari Fløystad, sexologisk rådgiver og gardkjerring i Fræna, Laila Andersen Nøsen, melkeprodusent på Batnfjordsøra i Gjemnes, John Eikenæs, sosionom og familieterapeut Elisabeth Bergem fra Gjemnes, bygdesosiolog og forsker i NIBIO, Bjørn Egil Flø, melkebøndene Anders Øverbø og Wenche Ytterli fra Rauma, og coach og motivator, og melkebonde på Trones i Nord-Trøndelag, Øyvind Skarstad.

70 personer deltok på konferansen om godt bondesamliv - møte om kjærleikens kår i landbruket.

Bygdesosiolog og forsker i NIBIO, Bjørn Egil Flø fra Ulstein, er en dyktig og slagferdig forsker som tok med forsamlinga på en historisk reise om bondens familieliv – før og nå.

Elever og lærer fra Molde Kulturskole underholdt.