- Skyt mer hjort!

Publisert 06.02.2020
  • Tips en venn om denne siden

- Den ordinære jaktforvaltningen fungerer ikke for oss som forsøker å leve av å produsere grovfôr, skriver styremedlem Vegard Smenes i et leserinnlegg i Bondebladet.

Vegard Smenes, styremedlem i Møre og Romsdal BondelagHer er leserinnlegget som sto på trykk i Bondebladet 6. februar 2020:

Skyt mer hjort!

Ja, vi må produsere mer og bedre grovfôr. De fleste bønder har vært og er opptatt av grovfôr. Vi pløyer og steller, kalker og gjødsler, gjør det vi kan for å gi kulturplantene gode vekstvilkår.

Vi ønsker å innkassere for slitet med høye og gode avlinger som gir husdyra våre det beste grunnlaget for å gi oss produkter i verdensklasse.

Men i større og større deler av Norges land brer det seg en voksende hjortestamme som raserer våre drømmer om fine og grønne enger, som gir oss inntjening etter innsatsen.

Skyt hjorten – det har aldri vært skutt så mange hjort som nå, og problemene for enkeltbønder har kanskje aldri vært større? Den ordinære jaktforvaltningen fungerer ikke for oss som forsøker å leve av å produsere grovfôr.

Hva skjer med graset når en bonde legger ned innsats på å få bedre grovfôr? Jo det blir bedre, også for hjorten. Hjorten merker dette på lang lei, den beste enga har den største flokken med hjort, og de største økonomiske tapene.

Tapene varierer, noen opp til 30 prosent reduksjon, andre godt over. Enkelte bruk har sekssifret tap. Noen steder er det ikke noe poeng i å slå andreslåtten, hjorten har allerede tatt den. Det taler for seg at tapene er langt over det akseptable, verdien av jakta er ikke i nærheten av tapene.

Kampen for å få ned hjortestammen har av enkelte blitt ført snart en generasjon, med mer eller mindre hell. Noe må gjøres med dette problemet! Løsningen må komme fra nasjonalt hold, det nytter ikke at hver enkelt grovfôrdyrker skal ta denne kampen.

En god hjelp på veien er å konkretisere formålsparagrafen i forskrift om forvaltning av hjortevilt, den omtaler at bestandsstørrelsen ikke skal forårsake uakseptable skader og ulemper, og sette et konkret tall på hvor mye tap en skal kunne tåle, også på enkeltbruksnivå. Da kan forvaltningen få noe konkret å styre etter.

Gi oss muligheten til å dyrke mer og bedre grovfôr til våre husdyr!

Vegard Nils Smenes, styremedlem Møre og Romsdal Bondelag

 

Koronavirus mot klimakur

- Koronaviruset har gitt samfunnet ein kraftig vekkjar, og heller ikkje klimadebatten bør bli den same etter krisa, skriv skribent i Nationen, Audun Skjervøy, bonde frå Valldal og nyvalt styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag.

Meld deg som husdyravløyser!

Landbrukstenestene i Møre og Romsdal samarbeider med kommunene i sitt ansvarsområde om å bygge opp en reservestyrke for husdyravløsning dersom behovet for ekstramannskap oppstår i forbindelse med Korona-pandemien.

Må bevare kanaliseringspolitikken

- Selv om regjeringen skulle legge mye penger på bordet, bør vi ikke inngå en avtale som ikke bevarer kanaliseringspolitikken, skriver styret i Møre og Romsdal Bondelag i sin uttale til jordbruksforhandlingene 2020.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Vellykket konferanse om levedyktig landbruk

Vel 170 personer deltok på den årlige næringskonferansen for landbruket i Møre og Romsdal i Molde fredag 6. mars om levedyktig landbruk. Det ble en vellykket konferanse med godt faglig påfyll for deltakerne.

UTSATT temadag eigarskifte

Temadag eigarskifte laurdag 28. mars er utsatt til situasjonen med koronaviruset normaliserer seg og vi kan gjennomføre møter igjen. Mest sannsynlig blir det ny temadag eigarskifte ein laurdag i september/oktober, men dato blir ikkje fastsett før i midten av august.

Kompliserte ordninger når bonden skal ha barn

Konrad Kongshaug fra Averøy er gjenvalgt som fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag. I en uttale om «når bonden skal ha barn» krever fylkesårsmøtet at bondeyrket må bli lettere å kombinere med graviditet og fødsel

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Onsdag
27
mai

Styremøte M&R Bondelag

Molde
Mandag
23
november

Skattekurs og temakurs

Alexandra Hotell, Molde
Fredag
05
mars

Fylkesårsmøtet 2021

Hotell Alexandra, Molde

Våre samarbeidspartnere