- Skyt mer hjort!

Publisert 06.02.2020
  • Tips en venn om denne siden

- Den ordinære jaktforvaltningen fungerer ikke for oss som forsøker å leve av å produsere grovfôr, skriver styremedlem Vegard Smenes i et leserinnlegg i Bondebladet.

Vegard Smenes, styremedlem i Møre og Romsdal BondelagHer er leserinnlegget som sto på trykk i Bondebladet 6. februar 2020:

Skyt mer hjort!

Ja, vi må produsere mer og bedre grovfôr. De fleste bønder har vært og er opptatt av grovfôr. Vi pløyer og steller, kalker og gjødsler, gjør det vi kan for å gi kulturplantene gode vekstvilkår.

Vi ønsker å innkassere for slitet med høye og gode avlinger som gir husdyra våre det beste grunnlaget for å gi oss produkter i verdensklasse.

Men i større og større deler av Norges land brer det seg en voksende hjortestamme som raserer våre drømmer om fine og grønne enger, som gir oss inntjening etter innsatsen.

Skyt hjorten – det har aldri vært skutt så mange hjort som nå, og problemene for enkeltbønder har kanskje aldri vært større? Den ordinære jaktforvaltningen fungerer ikke for oss som forsøker å leve av å produsere grovfôr.

Hva skjer med graset når en bonde legger ned innsats på å få bedre grovfôr? Jo det blir bedre, også for hjorten. Hjorten merker dette på lang lei, den beste enga har den største flokken med hjort, og de største økonomiske tapene.

Tapene varierer, noen opp til 30 prosent reduksjon, andre godt over. Enkelte bruk har sekssifret tap. Noen steder er det ikke noe poeng i å slå andreslåtten, hjorten har allerede tatt den. Det taler for seg at tapene er langt over det akseptable, verdien av jakta er ikke i nærheten av tapene.

Kampen for å få ned hjortestammen har av enkelte blitt ført snart en generasjon, med mer eller mindre hell. Noe må gjøres med dette problemet! Løsningen må komme fra nasjonalt hold, det nytter ikke at hver enkelt grovfôrdyrker skal ta denne kampen.

En god hjelp på veien er å konkretisere formålsparagrafen i forskrift om forvaltning av hjortevilt, den omtaler at bestandsstørrelsen ikke skal forårsake uakseptable skader og ulemper, og sette et konkret tall på hvor mye tap en skal kunne tåle, også på enkeltbruksnivå. Da kan forvaltningen få noe konkret å styre etter.

Gi oss muligheten til å dyrke mer og bedre grovfôr til våre husdyr!

Vegard Nils Smenes, styremedlem Møre og Romsdal Bondelag

 

Vellykket unge bønder samling i Ytre Romsdal

Det ble ei vellykket og inspirerende samling for unge bønder 7. og 8. februar i Ytre Romsdal, som ga de 40 deltakerne godt med sosialt og faglig påfyll og motivasjon til å satse på ei framtid som bønder.

Temadag Eigarskifte

Nærmar det seg eigarskifte på garden? Då er temadag om eigarskifte i landbruket laurdag 28. mars 2020 kl 10.30 – 17.00 på Hotell Alexandra i Molde eit nyttig kurs å delta på.

- Led oss ikke inn i kvoteleie, Bollestad

- Kvoteleie er et usikkerhetsmoment i melkeproduksjonen som tapper næringa for kapital. Det er ikke riktig at den aktive bonden skal fø på de som går ut av næringa.

Forskernes klimaråd strider imot sunt bondevett

Bønder flest ønsker å bidra med gode klimatiltak, men når det mest effektive klimatiltaket er å redusere drøvtyggingen i vomma til drøvtyggerne, henger ikke den jevne bonde med, skriver organisasjonssjef Arnar Lyche i et leserinnlegg.

Ny brosjyre om landbruket

Møre og Romsdal Bondelag har fått utarbeidet ny brosjyre om landbruket, som du kan lese interaktivt her.

Fylkesstyret på gardsbesøk i Ulstein

Fylkesstyret i Møre og Romsdal Bondelag hadde i år lagt sitt årlige to-dagers styremøte før jul til Ulsteinvik 11. og 12. desember, og benyttet anledningen til å få med seg to nyttige og lærerike gardsbesøk i kommunen.

Samlet til ledermøte i Averøy og Kristiansund

Vel 55 tillitsvalgte fra lokallagene og fylkeslaget, gjester og innledere deltok på det årlige ledermøtet i Møre og Romsdal Bondelag 15. og 16. november, som i år var lagt til Averøy og Kristiansund.

Landbruksutdanninga i Møre og Romsdal må styrkes – ikke svekkes

- Hvis fylkespolitikerne støtter fylkesrådmannens forslag om å bygge ned landbruksutdanningen i fylket, tvinges fremtidens bønder ut av Møre og Romsdal for å skaffe seg nødvendig yrkeskompetanse, skriver fylkesleder Konrad Kongshaug og organisasjonssjef Arnar Lyche i et leserinnlegg.

Regnskapsførere på skattekurs i Geiranger

Over 60 ansatte ved regnskapskontor som har samarbeid med Bondelaget har denne uka vært samlet på Union Hotell i Geiranger til det årlige skattekurset. Programmet gir de ansatte nyttig og viktig oppdatering på sentrale skatterettslige og regnskapsfaglige områder.

Østfoldbønder besøkte Møre og Romsdal

Det er store ulikheter mellom landbruket i Møre og Romsdal og Østfold, men også mye er likt. Det kom fram i samtaler og gardsbesøk da Møre og Romsdal Bondelag var vertskap for fylkesstyret i Østfold Bondelag i forrige uke.

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Fredag
06
mars

Næringskonferansen 2020 «Levedyktig landbruk»

Hotell Alexandra, Molde
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøtet 2020

Hotell Alexandra, Molde
Lørdag
28
mars

Temadag Eigarskifte

Scandic Hotel Alexandra, Molde

Våre samarbeidspartnere