Vegard Smenes, styremedlem i Møre og Romsdal BondelagHer er leserinnlegget som sto på trykk i Bondebladet 6. februar 2020:

Skyt mer hjort!

Ja, vi må produsere mer og bedre grovfôr. De fleste bønder har vært og er opptatt av grovfôr. Vi pløyer og steller, kalker og gjødsler, gjør det vi kan for å gi kulturplantene gode vekstvilkår.

Vi ønsker å innkassere for slitet med høye og gode avlinger som gir husdyra våre det beste grunnlaget for å gi oss produkter i verdensklasse.

Men i større og større deler av Norges land brer det seg en voksende hjortestamme som raserer våre drømmer om fine og grønne enger, som gir oss inntjening etter innsatsen.

Skyt hjorten – det har aldri vært skutt så mange hjort som nå, og problemene for enkeltbønder har kanskje aldri vært større? Den ordinære jaktforvaltningen fungerer ikke for oss som forsøker å leve av å produsere grovfôr.

Hva skjer med graset når en bonde legger ned innsats på å få bedre grovfôr? Jo det blir bedre, også for hjorten. Hjorten merker dette på lang lei, den beste enga har den største flokken med hjort, og de største økonomiske tapene.

Tapene varierer, noen opp til 30 prosent reduksjon, andre godt over. Enkelte bruk har sekssifret tap. Noen steder er det ikke noe poeng i å slå andreslåtten, hjorten har allerede tatt den. Det taler for seg at tapene er langt over det akseptable, verdien av jakta er ikke i nærheten av tapene.

Kampen for å få ned hjortestammen har av enkelte blitt ført snart en generasjon, med mer eller mindre hell. Noe må gjøres med dette problemet! Løsningen må komme fra nasjonalt hold, det nytter ikke at hver enkelt grovfôrdyrker skal ta denne kampen.

En god hjelp på veien er å konkretisere formålsparagrafen i forskrift om forvaltning av hjortevilt, den omtaler at bestandsstørrelsen ikke skal forårsake uakseptable skader og ulemper, og sette et konkret tall på hvor mye tap en skal kunne tåle, også på enkeltbruksnivå. Da kan forvaltningen få noe konkret å styre etter.

Gi oss muligheten til å dyrke mer og bedre grovfôr til våre husdyr!

Vegard Nils Smenes, styremedlem Møre og Romsdal Bondelag