Staten la tirsdag 7. mai fram tilbudet i jordbruksoppgjøret 2019. Dette er et svar på jordbrukets krav, hvor hovedprioriteringene var et økonomisk løft for frukt, grønt og kornbøndene, og en styrking av små- og mellomstore gårdsbruk.

- Dette tilbudet opprettholder retningen mot større og færre gårdsbruk i sentrale områder i Norge. Vi registrerer at staten ikke følger oss på de fleste av strukturgrepene vi har tatt. Dette er grep vi mener er nødvendig for å bruke jorda over hele landet. Dette tilbudet gir ikke mye rom for reelle satsinger og videreutvikling, og det kan virke som om målet nå er å holde næringa flytende i samme retning som tidligere, sier fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, Konrad Kongshaug, som savner signal som gir positivitet og framtidstro til den som vil ha jordbruket som sin arbeidsplass.

Han konstaterer at det er store sprik mellom jordbrukets krav og statens tilbud. Jordbruket krevde 1.92 milliarder kroner for å redusere inntektsgap, men tilbys om lag halvparten. Tilbudet fra staten har ei ramme på 1 milliard kroner.

- Det kreves 890 millioner bare å kompensere for økte kostnader det neste året.  Da gjenstår det ikke mye å bruke til satsinger og inntektsvekst. Det gir et utfordrende utgangspunkt for veien videre, sier Kongshaug

Jordbruket la i sitt krav til rette for en inntektsøkning for bøndene på 31.000 kroner pr. årsverk. Dette ville redusert inntektsavstanden mellom næringa og andre grupper i samfunnet. I sitt tilbud legger også staten opp til en heving av inntektsnivået i næringa.

- Dette er en anerkjennelse av at inntektsnivået i landbruket må heves, men det legges inn altfor lite. Samtidig forutsetter dette en bedring av markedene som vi mener ikke er realistisk i 2020, sier han.

Kongshaug viser til at KrFs inntog i regjeringa, med Olaug Bollestad som statsråd, har påvirket forventningene i næringa. Signalene fra statsråden fram til nå har gitt håp om at landbruk over hele landet skulle tillegges større vekt i praksis. Dette tilbudet medfører færre gårdsbruk i Møre og Romsdal og større gårdsbruk i sentrale strøk. Det er Kongshaug skuffet over.