Forelesere på skattekurset: Fra venstre advokat i Norges Bondelag, Elise Midling-Hansen, regnskapsfører Pål Kristian Ormstad i Ormstad Regnskap AS og advokat i Norges Bondelag, Marta Melby (Foto: Arild Erlien).-Torsdag 22. og fredag 23. november ble det holdt skattekurs for 60 deltakere. Dette årlige kurset for samarbeidende regnskapskontor blir arrangert i sin helhet av Norges Bondelag, og arrangeres eksklusivt for ansatte i eller innehavere av regnskapskontor som har samarbeid med Norges Bondelag. Skattekurset har som målsetting å gi en bred gjennomgang av relevante skatte- og avgiftsfaglige nyheter slik at regnskapsførere er faglig oppdatert til det kommende årsoppgjøret.

Skattekurset er et oppdateringskurs med fokus på regnskap, skatt og avgift, der vinklingen gjennom eksempler er tilpasset regnskapskontorenes arbeidsdag.

Forelesere var advokatene Marta Melby og Elise Midling-Hansen i avdeling for regnskap og juridisk service (RJS) i Norges Bondelag, og regnskapsfører Pål Kristian Ormstad i Ormstad Regnskap AS.

Følgende tema ble tatt opp på årets skattekurs:

 • Skatte- og avgiftsopplegget for 2018
 • Aktuelle dommer og uttalelser
 • Nærståendeproblematikk
 • Ofte stilte spørsmål
 • Velferdsytelser ved sykdom, fødsel og graviditet hos bonden
 • Økonomiske vurderinger i årsoppgjøret
 • Boligbeskatning
 • Hvordan møte bønder i krise ved Sigmund
 • Årsoppgjør
 • Aktuelle merverdiavgiftsspørsmål
 • Trygd
 • Forvaltning av utmarksressurser - foretaksformer
 • Beskatning ved tomtesalg
 • Statsbudsjettet 2019

Når en bonde trenger hjelp

HMS-rådgiver i Norsk Landbruksrådgivning Landbruk Nordvest, Sigmund Moen Trønsdal, holdt foredrag om hvordan møte bønder i krise.I en egen sekvens på skattekurset ble hvordan møte bønder i krise tatt opp med regnskapsførerne. Her stilte HMS-rådgiver i Norsk Landbruksrådgivning Landbruk Nordvest, Sigmund Moen Trønsdal, opp med foredrag.

Han pekte på stadig nye utfordringer møter dagens bonde: større enheter, færre kollegaer, arbeider mer alene, høyere tempo, mer ustabilt vær, større smittepress, usikker økonomi, flere regler og krav og en landbrukspolitikk med stadig nye landbruksministre med nye rammebetingelser.

Han beskrev hva som kan gå galt, så som brann, ulykke, strømbrudd, flom, sykdom, rovdyr, tørke, sykdom på dyr.

Det er mye som er spesielt for landbruket. En er prisgitt vær og temperatur, bonden har store verdier, men mangler kanskje penger, bolig, familie og arbeidsplass er på samme sted, neste inntektsmulighet er om 12 mnd, ikke den 12.neste mnd, dersom man håndterer utgiftene i mellomtiden, mange opplever ensomhet, manglende nettverk og impulser fra andre, en kan ha tap av avling og dyr, tap av livsgrunnlag / livsverk – og status, og ALLE mener noe om hvordan man driver og hva som bør gjøres.

Sigmund Moen Trønsdal snakket mye om krise som kan utvikles over tid – de «stille» krisene.

- En kan oppleve opphoping av vanskeligheter -det blir ”fullt i ryggsekken”. Men her er det store individuelle forskjeller, en krise for meg behøver ikke være en krise for deg. Reaksjonene står ikke i forhold til hendelsen, fordi en liten tue kan velte et stort lass.

I møte med en bonde som har det vanskelig, oppfordret han følgende overfor regnskapsførerne:

- Ta aktivt kontakt. Tål å bli avvist, ta kontakt igjen, Spør hvordan det går og forklar hvorfor du bryr deg. Ha tid til å lytte. Vis omtanke og omsorg for personen. Aksepter reaksjoner. Ved behov, sørg for hjelp både driftsmessig, økonomisk, helsemessig. Ta bort ansvar for en periode. Men la bonden være i førersete så lenge det ikke er krise. Da må andre ta ansvar i langt større grad, sa han.

Bokføringsregelverket i en elektronisk hverdag

Forelesere om bokføringsregelverket i en elektronisk hverdag var Jon Baggetorp (t.v.) fra Spydeberg Regnskapslag SA og Terje Sundt fra Duett AS.I forkant av skattekurset ble det onsdag 21. november holdt temadag om bokføringsregelverket i en elektronisk hverdag. Temakurset er et samarbeid mellom Norges Bondelag og Økonomiforbundet.

Forelesere var Jon Baggetorp fra Spydeberg Regnskapslag SA og Terje Sundt fra Duett AS.

Regnskapsbransjen opplever en rask overgang fra vesentlig papirbasert regnskapsdokumentasjon til en stor andel elektronisk bilagsbehandling. Fakturaer i EHF format er klarert for import i kjøpers regnskaps-system hvor fakturaene kan bokføres direkte med kontroll av regnskapsfører, godkjennes av kunde for løpende belastning av bankkonto ved forfall.  Ved bruk av KID kan kunde- og leverandørspesifikasjon holdes løpende oppdatert.  Moderne kassasystemer med dagsoppgjør er klarert for import til regnskapssystemer. Full integrasjon med bank er mulig. Og dataflyt i landbruket har ført til at både avregninger og inngående fakturaer kan importeres ferdig kontert inn i regnskapssystemet. Teknologien har bidratt til rasjonelle løsninger hvor kundene til enhver tid har tilgang til oppdatert regnskap.

Kurset omhandlet bokføringsloven og bokføringsforskriften med forslag til endringer, muligheter og tilpasninger til en elektronisk hverdag hos kunde og regnskapsfører, dataflyt i landbruket, Norsk Bokføringsstandard og ny lov om kassesystemer - krav til godkjent kassasystem fra 1. januar 2019