Fylkesleder Inge Martin Karlsvik (t.v.) overrakte vandrepremien, trekofferten, som Aktivt Lokallag 2014 i Møre og Romsdal Bondelag til leder Anders Øverbø og nestleder Stig Brøste i Rauma Bondelag. Til høyre generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge (Foto: Arild Erlien).Styret i Møre og Romsdal Bondelag utnevner hvert år et «Aktivt Lokallag» som har hatt god og høy aktivitet over lang tid. Rauma Bondelag har gjennom mange år holdt en stor aktivitet og tatt initiativ til tiltak i kommunen. Laget har gjennom flere år vært dyktige på medlemsverving, de har mange og gode medlemsaktiviteter og er ofte å se i media med utspill og kommentarer.

Lokallaget hadde varierte aktiviteter i 2014:

Uttale til jordbruksforhandlingene

Julebord

Medlemsskriv med info om aktiviteter

Informert om landbruk på møte i lokallag for Venstre

Arrangert 5 kafemøter i nov, jan, feb, mars og april

Nestleder Stig Brøste (t.v.) og leder Anders Øverbø i Rauma Bondelag med trekofferten (Foto: Arild Erlien).Medlemsmøte

Arrangert fjøsmøte med over 50 deltakere

Arrangert pizza-kveld etter førsteslåtten

Arrangert todagers medlemstur til Agrisjå

Stand på martna

Mange gode mediaoppslag om saker i lokallaget

Deltatt på møter om veterinærsituasjonen og uttale om samarbeidet blant veterinærene

Innspill/uttale om planprogram kommuneplan

Kontakt med brannvesen om ansvarsforhold når bønder deltar i brannslukking

Gjennomført prosjektet med mange mediaoppslag

Organisert og deltatt i aksjoner jordbruksforhandlingene

Øvingskvelder for ”trommegruppe” for eventuelt brudd i jordbruksforhandlingene

Innspilt video og tatt bilder av ”trommegruppa”

Under markeringa med sine sterke virkemidler 14. mai ved bruddet i forhandlingene fikk laget stort mediaoppmøte med besøk av TV2, NRK Møre og Romsdal, både radio og TV og lokalavisene. TV-innslagene derfra gikk i nyhetssendinger nesten et helt døgn. Både filmen og gruppebildet ble brukt av Norges Bondelag i markedsføringa av opptoget i Oslo 20. mai.