Fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen.På nasjonalt nivå ble det totalt omdisponert 4025 dekar dyrka mark til andre formål enn landbruk i fjor.

- Dette er pinlig. I Møre og Romsdal har fylkestinget vedtatt mål om maks omregulering av 200 dekar matjord per år. Kun 3 prosent av Norges fastland er matjord. Raserer vi den raserer vi ned livsgrunnlaget vårt bokstavelig talt, sier Oddvar Mikkelsen, leder i Møre og Romsdal Bondelag.

Han håper dette blir en vekker for fylket og kommuner, samtidig mener han dette viser hvorfor det trengs et sterkere nasjonalt, juridisk vern av matjorda. Mikkelsen viser til at Stortinget har beordret regjeringa om å komme med en oppdatert jordvernstrategi til høsten hvor man må vurdere sterkere virkemidler.

- Stortinget har krevd at regjeringa i høst styrker verktøykassa for å få et bedre vern av norsk matjord, dette arbeidet må fortsette med full styrke. Norges Bondelag krever blant annet et sterkere juridisk vern av matjorda gjennom en innstramming av jordloven, sier Oddvar Mikkelsen.

Verstinglista over omdisponering av dyrka mark til andre formål enn landbruk i 2017 er Møre og Romsdal 734 dekar, Sør Trøndelag 672 dekar og Akershus og Oslo 541 dekar.

 

SSBs statistikk ligger her: https://www.ssb.no/statbank/table/07903/?rxid=2fdcb8bf-1d30-4c98-b906-6beead173f94