Fylkesstyret og kontoret vil så snart anledningen byr seg invitere til en fysisk markering med vinneren av Aktivt Lokallag, og med overrekkelse av vandrepremien.

På fylkesårsmøtet var det leder Kjersti Fløystad Ellingsgård og nestleder Gunnar Wentzel som tok imot den digitale utnevninga av fylkesleder Konrad Kongshaug. Laget går videre til konkurransen i Norges Bondelag om Årets Lokallag.

Styret i Møre og Romsdal Bondelag utnevner hvert år et «Aktivt Lokallag». P.g.a. koronapandemien har det vært færre aktiviteter i lokallagene det siste året. Tilbud til medlemmene, utadrettede aktiviteter og vervingsarbeid er mellom forutsetningene for nominering. Det har vært drøftet og enighet i styret at en også bør se på aktiviteter over flere år, selv om utnevning av lag gjelder kalenderåret.

Fylkesstyret sier i utnevninga at Molde Bondelag tross «koronanedstenging» har opprettholdt god og jamn aktivitet med mange sosiale og utadretta aktiviteter.

Molde Bondelag har siste året sendt inn uttale til jordbruksforhandlingene, arrangert høstfest, julebord, julelunsj, lønningspils, og slåttegraut. Videre nevnes fagmøte om foring med bondelunsj, åpent styremøte med bondelunsj om kvoteregelverk, møte med kraftselskap med bondelunsj, medlemsmøter om uttale jordbruksforhandlingene, skriv til kommune, fylket og vegvesen om kantslått, kronikk i lokalavisa om kantslått og kasting av søppel langs vei, gjennomført Bondelagets sommerkampanje #komhit bilderamme og holdt møte med landbruksetaten og de andre Bondelagene i den nye kommunen.