Rådgiver Arild Erlien går av ved aldersgrense 62 år og over i pensjonistenes rekker 31. mars 2021, men vil i en overgangsperiode fram til ny rådgiver er på plass ved fylkeskontoret arbeide i et 20 prosent engasjement.

Her er stillingsutlysningen på Norges Bondelags hjemmeside

 

Ledig stilling ved vårt kontor i Molde.

NORGES BONDELAG søker Rådgiver i Møre og Romsdal

Vi søker en positiv og samfunnsengasjert rådgiver med interesse for organisasjonens rolle for norsk landbruk til vårt fylkeskontor i Møre og Romsdal. Vi har kontorsted i Molde. I Møre og Romsdal Bondelag har vi nærmere 2900 medlemmer og fylkeskontoret har tre ansatte.

Vi kan tilby varierte arbeidsoppgaver:

  • Organisasjonsarbeid og medlemskontakt
  • Strategisk og praktisk kommunikasjonsarbeid
  • Oppfølging av hjemmeside og sosiale medier
  • Arbeid med næringspolitiske og landbruksfaglige spørsmål
  • Planlegging og gjennomføring av møter og andre aktiviteter

Den som blir ansatt bør ha god kjennskap til landbruk og interesse for organisasjons- og informasjonsarbeid. Evne til å jobbe både selvstendig og i team er nødvendig. Initiativ og godt humør setter vi også pris på. Søkere bør ha høyere utdanning eller relevant erfaring innen landbruk, organisasjon eller media.

Vi tilbyr godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer, fleksitid, noe reisevirksomhet, gode personal- og forsikringsordninger og konkurransedyktig lønn.

Nærmere opplysninger om stillingen ved Organisasjonssjef Nina Kolltveit Sæter

mobil: 952 52 288 eller personalsjef Catharina B. Andersen, mobil: 905 15 151.

Kort søknad med CV sendes innen 23. mars 2021, til Norges Bondelag: stilling@bondelaget.no

 

Norges Bondelag er en fagorganisasjon for både bønder og alle andre som synes at norsk Norges Bondelag er en organisasjon for både bønder og alle andre som synes at norsk matproduksjon er viktig. Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Vi har ca. 62.000 medlemmer fordelt på mer enn 500 lokallag. Det er 115 ansatte i organisasjonen, hvorav 57 ved hovedkontoret i Hollendergata i Oslo og 58 fordelt på våre 17 fylkeskontorer.