Landbruket gir oss trygg og god mat. Landbruket betyr også arbeidsplassar – både i landbruket og i foredlingsindustri, tenesteytande næringar og leverandørbedrifter. Berre slik kan vi behalde spreidd busetting, aktive lokalsamfunn og opne kulturlandskap. 

Dette er utgangspunktet når Senterpartilaga i dei tre sunnmørskommunane Sykkylven, Stranda og Fjord inviterer til landbrukspolitisk møte i Valldal fredag 3.september. Møtet er ope for alle interesserte.

Annonsen og programmet i PDF - klikk her: