Kommunar som opplever interesse- og arealbrukskonfliktar knytt til stor hjortebestand har hatt høve til å søkje Miljødirektoratet om kvotefri avskyting av hjortekalv for jaktåret 2022/2023. Søknadsfristen var 10.august og no er svaret frå Miljødirektoratet klart. 

I Møre og Romsdal har desse kommunane fått innvilga kvotefri jakt på hjortekalv jaktsesongen 2022/2023: Ørsta, Volda, Vestnes, Ålesund, Stranda, Fjord, Herøy (i vest), Ulstein, Hareid, Vanylven, Sykkylven, Averøy, Sunndal, Hustadvika, Gjemnes, Aure, Aukra, Rauma og Molde. 

Ta kontakt med kommunen om du ønskjer meir informasjon om kva som gjeld for ditt hjortevald.

- Søk om kvotefri kalveskyting!