Leder i Molde Bondelag, Kjersti Fløystad Ellingsgård.Det skriver leder i Molde Bondelag, Kjersti Fløystad Ellingsgård, i et brev lokallaget har sendt til Statens vegvesen, Møre og Romsdal fylkeskommune og Molde kommune.

Kantslått blir også tatt opp i et leserinnlegg som laget har sendt til media. I leserinnlegget kommer Molde Bondelag også med påminningen om at metallsplinter, glass og søppel langs vegen kan havne i maten til dyra. Metallbokser og glass blir knust ved kantslått og høsting av gras. Hvert år må mange husdyr rundt i landet avlives som følge av indre blødninger fra skarpt i graset. Grunneiere og andre plukker masse søppel langs vegene, men ser ikke alt i graset.

- Så ta med søpla di heim, er det sterke oppfordringen fra lederen i Molde Bondelag.

Uønsket og svartelistet ugras

I brevet til Statens vegvesen, Møre og Romsdal fylkeskommune og Molde kommune om å ta ansvar for spredning av uønsket og svartelistet ugras, ber Molde Bondelag ansvarlige vegetater ved kantslått:

1) Prioritere å slå først langs dyrka mark og før første-slåtten som gjerne skjer i månedskiftet mai/juni. Her har ugrasspredninga gode vekstmuligheter og vil lett spre seg.

2) Slå før spredning av frø fra ugras. Det er godt naboskap at spesielt vegkanter som grenser til dyrkamark blir slått tidlig.

3) Kantslått langs dyrka mark må skje minst 2 ganger i vekstsesongen.

4) Større vegskråninger må bli slått helt ned.

Molde Bondelag påpeker overfor vegetatene at kantslått etter at ugraset har satt frø medvirker til å spre uønskede og svartelistede ugrasarter som hundekjeks og andre skjermplanter, og lupin, som har stort spredningspotensiale.

Pollinerende insekter har uansett ikke de tryggeste forhold om de trekkes til vegkantene.

- Vi merker oss at vegetatene legger mye arbeid i å slå tidlig vegrabatter o.l. i sentrale strøk, skriver leder i Molde Bondelag, Kjersti Fløystad Ellingsgård.

 

Her er leserinnlegget fra Molde Bondelag:

Kantslått må skje før frøspredning - og ta med søpla di heim

Vegetatene i kommune, fylke og staten må ta ansvar for spredning av uønsket og svartelistet ugras langs vegene. Bondelaget vil be ansvarlige vegetater ved kantslått om å prioritere å slå først langs dyrka mark og før første-slåtten som gjerne skjer i månedskiftet mai/juni. Her har ugrasspredninga gode vekstmuligheter og vil lett spre seg.

Kantslåtten må skje før spredning av frø fra ugras. Det er godt naboskap at spesielt vegkanter som grenser til dyrkamark blir slått tidlig. Kantslått langs dyrka mark må skje minst to ganger i vekstsesongen. Større vegskråninger må bli slått helt ned.

Kantslått etter at ugraset har satt frø medvirker til å spre uønskede og svartelistede ugrasarter som hundekjeks og andre skjermplanter, og lupin som, har stort spredningspotensiale. Pollinerende insekter har uansett ikke de tryggeste forhold om de trekkes til vegkantene. Vi merker oss at vegetatene legger mye arbeid i å slå vegrabatter tidlig i sentrale strøk.

Metallsplinter, glass og søppel langs vegen kan fort havne i maten til dyra. Vi som bor og arbeider og dyrker jorda langs vegene vil spesielt be alle om å ta med seg søpla si heim. Metallbokser og glass blir knust ved kantslått og høsting av gras langs vegen. Hvert år må mange husdyr rundt i landet avlives som følge av indre blødninger fra skarpt i graset. Vi plukker masse søppel langs vegene, men ser ikke alt i graset.

Kjersti Fløystad Ellingsgård, Leder Molde Bondelag

Kantslåtten kan spre svartelistet ugras langs vegen om det blir slått etter frøsetting nær dyrka mark. Metallsplinter, glass og søppel langs vegen kan havne i maten til dyra. Metallbokser og glass blir knust ved kantslått og høsting av gras. Hvert år må mange husdyr rundt i landet avlives som følge av indre blødninger fra skarpt i graset. Grunneiere og andre plukker masse søppel langs vegene, men ser ikke alt i graset. Så ta med søpla di heim. (Foto: Gunnar Wentzel)