Deltakeravgift: Gratis - Fylkeskommunen spanderer

Påmelding innen 22.september i elektronisk påmeldingskjema.

Ved spørsmål knytt til arrangementet, kontakt Gunn Randi Fossland tlf. 958 74 243 / gunn.randi.fossland@nlr.no

Se mer info på Landbruk Nordvest

Program:

kl.09.40 : Kaffi/te og noe å bite i

kl.10.00 : Klimaarbeidet i Norsk Landbruksrådgiving Ragnhild Borchsenius v/Norsk Landbruksrådgiving

kl.10.15 : Agronomi og klima Landbruk Nordvest

kl.10.30 : Klimagasser og myrdyrking Sverre Heggset v/Landbruk Nordvest

kl.10.50 : Spørsmålsrunde

kl.11.00 : Kort pause

kl.11.10 : Fossile landbruksmaskiner i Møre og Romsdal - et klimaprosjekt i regi av MR Fylkeskommune Tor Homleid fra Vista Analyse/Møre og Romsdal fylkeskommune

kl.11.55 : Lunsj

kl.12.30 : Elektrifisering av landbruket - drift av gård med fornybar energi Ingvar Kvande med studenter fra Norsøk/NTNU

kl.13.00 : Solcelleanlegg på gården - erfaringer lokalt Olav Håkon Ulfsnes, gardbruker i Aure kommune

kl.13.10 : Utfordringer og muligheter med distribuert el.produksjon Terje Bach v/NEAS

kl.13.30 : Pause

kl.13.45 : Presisjonsutstyr i landbruket (NLR dekningsbilen, presisjonsgjødsling) Gunstein Dyrdal v/NLR Vest

kl.14:15 : Presentasjon av presisjonsutstyr v. Felleskjøpet Atle Roset v/FK Agri

kl.14.35 : Lokale gårdbrukeres erfaring med presisjonsutstyr Olav H. Ulfsnes fra Aure og Rune Kvammen fra Hustadvika

kl.15.00 : Visning ute: Felleskjøpet stiller med en traktor med "det siste" innen presisjonsutstyr (AMS) Atle Roset/Tore Gjelsten v/FK Agri

kl.15.30 : Avslutning