Fra venstre: landbruksminister Olaug Bollestad, fylkesleder i Bondelaget, Konrad Kongshaug, fylkesleder i KrF, Randi Walderhaug Friisvoll og ordførerkandidat i nye Molde, Svein A. Roseth.Landbruksminister Olaug Bollestad besøkte denne dagen Nordmøre og Romsdal. Hun var først innom Tingvollost i Torjulvågen, der hun bl.a. hadde omvisning og samtaler med Gunnar Waagen og Kristin Waagen, og NORSØK i Tingvoll, før turen gikk videre til Molde og Felleskjøpets avdeling. På møterommet i 3. etasje ble «Landbrukets time» mellom næringa i Møre og Romsdal og landbruksministeren holdt. Landbrukssamvirkene, Bondelaget og Landbruk Nordvest belyste utfordringer og kom med innspill til statsråden.

I tur og orden presenterte Landbruk Nordvest, Felleskjøpet, Nortura, Tine og Bondelaget sine viktigste saker. Landbrukets folk møtte en lydhør statsråd som signaliserte tydelig tilbake, og til stor begeistring for næringa, at for henne er norsk landbruk en verdisak og hun beskrev dyrka mark som hellig grunn.

Fagkonsulent kraftfôr og plantekultur i Felleskjøpet Agri, Åshild Tiller, innledet med de klimatiske utfordringene i landbruket de siste årene, før hun delte noen av Felleskjøpet sine bidrag til Det grønne skiftet; blant annet Bærekraftfôr og reservasjon av hydrogen lastebiler.

Landbruksminister Olaug Bollestad og fylkesleder i Bondelaget, Konrad Kongshaug.Fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, Konrad Kongshaug, Averøy, snakket om melkekvoter og den forestående nedskaleringen av melkeproduksjonen. Han kalte den utfordrende situasjonen i melkesektoren i dag for politisk styrt. Han tok også opp med statsråden bruken av dyrkamark. – Det hadde lettet sitasjonen betydelig hvis alle hadde handhevet regelverket vi har i dag. Lovverket ligger der for å ta i bruk dyrkajord, sa han.

Konsernstyremedlem i TINE, Nina Kolltveit Sæter, Surnadal, tok opp risiko i forbindelse med at det fjernes melk fra Jarlsbergproduksjon, og prata litt rundt importvern. – Norsk melk må ha konkurransekraft i møte med importerte landbruksvarer, hvis ikke taper det norske landbruket. Særordninger som har utspilt sin rolle, som aldri har vært landbrukspolitisk begrunnet og som er en kostnad for landbruket, må fjernes for å styrke norsk melks konkurranse mot import, sa hun, og nevnte de konkurransepolitiske tilskuddene i prisutjevningsordningen for melk som slike særordninger.

Konsernstyremedlem i Nortura, Olav Håkon Ulfsnes, Aure, utfordret på å få markedsbalanse på kjøtt. Han fokuserte på overproduksjon, industriell overkapasitet, at få sterke kunder «dikterer» betingelser, klima og dyrevelferd. Akkurat nå opplever Nortura det han kalte marginpress. Han stilte også spørsmål ved uttrykket den selveiende bonde, da han føler at akkurat nå er utviklinga på vei til kontraktskapende produksjon.

Daglig leder i Landbruk Nordvest, Rune Sjåholm, Molde, snakket om viktigheten av å beholde gode velferdsordninger for bonden. Han fokuserte også på viktigheten med HMS og forebyggende arbeid.

Kjersti Fløystad Ellingsgård (t.v.) i samtale med landbruksminister Olaug Bollestad.Kjersti Fløystad Ellingsgård, lokal tillitsvalgt i Felleskjøpet og leder i Molde Bondelag, fortalte om deres utfordringer som småbarnsfamilie og unge bønder; de holder nå på å bygge nytt fjøs. – Å være bonde er et verdispørsmål for meg, jeg har lyst til å produsere trygg norsk mat. Men vi må ha gode og trygge ordninger, sa hun.

Alle aktørene fikk framsnakke sine saker, og det ble en god dialog med en interessert landbruksminister, som også hadde med seg flere partifeller; fylkesleder og fylkesordførerkandiat Randi Walderhaug Friisvoll, Haram, 2. kandidat fylkestinget, Victoria Smenes, Fræna og KrF’s ordførerkandidat i nye Molde, Svein A. Roseth, Nesset.

Landbruksminister Olaug Bollestad ga uttrykk for at slike dialogmøter med tillitsvalgte i landbruksorganisasjonene er ekstremt viktig for henne. Hun minnet om at landbruket med sine tilleggsnæringer er den største fastlandsnæringa vår. – Vi som er politikere ville være «dumme» hvis vi ikke fortsetter å investere i denne næringa. Det har vært interessante og nyttige innspill som har kommet fram her i dag, enten det gjelder melkekvoter, nedskalering av produksjonen og utfordringene i Tine, Nortura og Felleskjøpet. Og ikke minst om velferdsordningene, som jeg vil kalle et must. Det er ikke uten grunn at vi la så stor vekt på det i årets jordbruksforhandlinger, sa Olaug Bollestad i sin oppsummering.

Det ble servert Alpeost fra TINE Elnesvågen, GILDE spekeskinke og Oskar Sylte Ananas- og Pærebrus.