Bollestad møtte landbruket i Møre og Romsdal

Publisert 06.09.2019
  • Tips en venn om denne siden

Foran deltakerne fra Kristelig Folkeparti: 2. kandidat fylkestinget, Victoria Smenes, landbruksminister Olaug Bollestad, ordførerkandidat i nye Molde, Svein A. Roseth, og fylkesleder og fylkesordførerkandidat Randi Walderhaug Friisvoll. Bak f.v.: Kjersti Fløystad Ellingsgård (Felleskjøpet), Åshild Tiller (Felleskjøpet), Konrad Kongshaug (Bondelaget), Rune Sjåholm (Landbruk Nordvest), Arnar Lyche (Bondelaget), Olav Håkon Ulfsnes (Nortura), Bente Bjerkeset Solenes (Felleskjøpet), Brit Kari Hauger (Nortura), Marit Bjerkeset (Landbruk Nordvest), Nina Kolltveit Sæter (Tine) og meierisjef Tine Elnesvågen, Svein Arne Bjørgum. (Foto: Arild Erlien).

Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) møtte landbruksorganisasjonene i fylket torsdag 5. september. Den timeslange dialogen ble svært nyttig for begge parter.

Fra venstre: landbruksminister Olaug Bollestad, fylkesleder i Bondelaget, Konrad Kongshaug, fylkesleder i KrF, Randi Walderhaug Friisvoll og ordførerkandidat i nye Molde, Svein A. Roseth.Landbruksminister Olaug Bollestad besøkte denne dagen Nordmøre og Romsdal. Hun var først innom Tingvollost i Torjulvågen, der hun bl.a. hadde omvisning og samtaler med Gunnar Waagen og Kristin Waagen, og NORSØK i Tingvoll, før turen gikk videre til Molde og Felleskjøpets avdeling. På møterommet i 3. etasje ble «Landbrukets time» mellom næringa i Møre og Romsdal og landbruksministeren holdt. Landbrukssamvirkene, Bondelaget og Landbruk Nordvest belyste utfordringer og kom med innspill til statsråden.

I tur og orden presenterte Landbruk Nordvest, Felleskjøpet, Nortura, Tine og Bondelaget sine viktigste saker. Landbrukets folk møtte en lydhør statsråd som signaliserte tydelig tilbake, og til stor begeistring for næringa, at for henne er norsk landbruk en verdisak og hun beskrev dyrka mark som hellig grunn.

Fagkonsulent kraftfôr og plantekultur i Felleskjøpet Agri, Åshild Tiller, innledet med de klimatiske utfordringene i landbruket de siste årene, før hun delte noen av Felleskjøpet sine bidrag til Det grønne skiftet; blant annet Bærekraftfôr og reservasjon av hydrogen lastebiler.

Landbruksminister Olaug Bollestad og fylkesleder i Bondelaget, Konrad Kongshaug.Fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, Konrad Kongshaug, Averøy, snakket om melkekvoter og den forestående nedskaleringen av melkeproduksjonen. Han kalte den utfordrende situasjonen i melkesektoren i dag for politisk styrt. Han tok også opp med statsråden bruken av dyrkamark. – Det hadde lettet sitasjonen betydelig hvis alle hadde handhevet regelverket vi har i dag. Lovverket ligger der for å ta i bruk dyrkajord, sa han.

Konsernstyremedlem i TINE, Nina Kolltveit Sæter, Surnadal, tok opp risiko i forbindelse med at det fjernes melk fra Jarlsbergproduksjon, og prata litt rundt importvern. – Norsk melk må ha konkurransekraft i møte med importerte landbruksvarer, hvis ikke taper det norske landbruket. Særordninger som har utspilt sin rolle, som aldri har vært landbrukspolitisk begrunnet og som er en kostnad for landbruket, må fjernes for å styrke norsk melks konkurranse mot import, sa hun, og nevnte de konkurransepolitiske tilskuddene i prisutjevningsordningen for melk som slike særordninger.

Konsernstyremedlem i Nortura, Olav Håkon Ulfsnes, Aure, utfordret på å få markedsbalanse på kjøtt. Han fokuserte på overproduksjon, industriell overkapasitet, at få sterke kunder «dikterer» betingelser, klima og dyrevelferd. Akkurat nå opplever Nortura det han kalte marginpress. Han stilte også spørsmål ved uttrykket den selveiende bonde, da han føler at akkurat nå er utviklinga på vei til kontraktskapende produksjon.

Daglig leder i Landbruk Nordvest, Rune Sjåholm, Molde, snakket om viktigheten av å beholde gode velferdsordninger for bonden. Han fokuserte også på viktigheten med HMS og forebyggende arbeid.

Kjersti Fløystad Ellingsgård (t.v.) i samtale med landbruksminister Olaug Bollestad.Kjersti Fløystad Ellingsgård, lokal tillitsvalgt i Felleskjøpet og leder i Molde Bondelag, fortalte om deres utfordringer som småbarnsfamilie og unge bønder; de holder nå på å bygge nytt fjøs. – Å være bonde er et verdispørsmål for meg, jeg har lyst til å produsere trygg norsk mat. Men vi må ha gode og trygge ordninger, sa hun.

Alle aktørene fikk framsnakke sine saker, og det ble en god dialog med en interessert landbruksminister, som også hadde med seg flere partifeller; fylkesleder og fylkesordførerkandiat Randi Walderhaug Friisvoll, Haram, 2. kandidat fylkestinget, Victoria Smenes, Fræna og KrF’s ordførerkandidat i nye Molde, Svein A. Roseth, Nesset.

Landbruksminister Olaug Bollestad ga uttrykk for at slike dialogmøter med tillitsvalgte i landbruksorganisasjonene er ekstremt viktig for henne. Hun minnet om at landbruket med sine tilleggsnæringer er den største fastlandsnæringa vår. – Vi som er politikere ville være «dumme» hvis vi ikke fortsetter å investere i denne næringa. Det har vært interessante og nyttige innspill som har kommet fram her i dag, enten det gjelder melkekvoter, nedskalering av produksjonen og utfordringene i Tine, Nortura og Felleskjøpet. Og ikke minst om velferdsordningene, som jeg vil kalle et must. Det er ikke uten grunn at vi la så stor vekt på det i årets jordbruksforhandlinger, sa Olaug Bollestad i sin oppsummering.

Det ble servert Alpeost fra TINE Elnesvågen, GILDE spekeskinke og Oskar Sylte Ananas- og Pærebrus.

Forskernes klimaråd strider imot sunt bondevett

Bønder flest ønsker å bidra med gode klimatiltak, men når det mest effektive klimatiltaket er å redusere drøvtyggingen i vomma til drøvtyggerne, henger ikke den jevne bonde med, skriver organisasjonssjef Arnar Lyche i et leserinnlegg.

Samling for unge bønder

Bondelaget, Nortura, Tine, Felleskjøpet og Fylkesmannen inviterer til ny Samling for unge bønder, denne gongen til rundtur på øyane i Ytre Romsdal: Harøya, Finnøya og Gossen, fredag 7. og laurdag 8. februar 2020. Samlinga er gratis. Påmelding innan 26. januar.

Ny brosjyre om landbruket

Møre og Romsdal Bondelag har fått utarbeidet ny brosjyre om landbruket, som du kan lese interaktivt her.

Fylkesstyret på gardsbesøk i Ulstein

Fylkesstyret i Møre og Romsdal Bondelag hadde i år lagt sitt årlige to-dagers styremøte før jul til Ulsteinvik 11. og 12. desember, og benyttet anledningen til å få med seg to nyttige og lærerike gardsbesøk i kommunen.

Samlet til ledermøte i Averøy og Kristiansund

Vel 55 tillitsvalgte fra lokallagene og fylkeslaget, gjester og innledere deltok på det årlige ledermøtet i Møre og Romsdal Bondelag 15. og 16. november, som i år var lagt til Averøy og Kristiansund.

Landbruksutdanninga i Møre og Romsdal må styrkes – ikke svekkes

- Hvis fylkespolitikerne støtter fylkesrådmannens forslag om å bygge ned landbruksutdanningen i fylket, tvinges fremtidens bønder ut av Møre og Romsdal for å skaffe seg nødvendig yrkeskompetanse, skriver fylkesleder Konrad Kongshaug og organisasjonssjef Arnar Lyche i et leserinnlegg.

Regnskapsførere på skattekurs i Geiranger

Over 60 ansatte ved regnskapskontor som har samarbeid med Bondelaget har denne uka vært samlet på Union Hotell i Geiranger til det årlige skattekurset. Programmet gir de ansatte nyttig og viktig oppdatering på sentrale skatterettslige og regnskapsfaglige områder.

Østfoldbønder besøkte Møre og Romsdal

Det er store ulikheter mellom landbruket i Møre og Romsdal og Østfold, men også mye er likt. Det kom fram i samtaler og gardsbesøk da Møre og Romsdal Bondelag var vertskap for fylkesstyret i Østfold Bondelag i forrige uke.

450 på Åpen Gard på Vestnes

Med 450 besøkende innom garden i strålende solskinn søndag 8. september var det et godt fornøyd Vestnes Bondelag som arrangerte Åpen Gard på Øvstedal i Tresfjord.

- Klimadebatten er for smal

- Klimadebatten er for smal, sa Vilde Haarsaker (t.v.) fra AgriAnalyse på Møre og Romsdal Bondelags fagseminar om bygdeutvikling, ku-rap og matmakt på Dyregoddagane i Gjemnes fredag 30. august.

God stemning og suksess med Åpen Gard

God stemning og suksess med Åpen Gard i Surnadal og Molde i helga. Det er rapportene fra Fugelsøya i Øvre Surnadal med vel 300 besøkende og fra Langhol gard på Istad med nærmere 600 besøkende til gards.

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Fredag
07
februar

Samling for unge bønder

Ytre Romsdal: Harøya, Finnøya og Gossen
Fredag
06
mars

Landbrukskonferansen 2020

Hotell Alexandra, Molde
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøtet 2020

Hotell Alexandra, Molde

Våre samarbeidspartnere