Foreløpige tall fra søknader om produksjonstilskudd ved søknadsomgangen 20. august 2016 ble nylig publisert av Landbruksdirektoratet. Endelige tall foreligger i april 2017 når søknadene er ferdig behandlet. Sammenligningene i denne artikkelen er foreløpige tall for søknadsomgangen august 2016 med endelige tall i søknadsomganger tidligere år.

Se all statistikk fra søknader om produksjonstilskudd i jordbruket – klikk her

Færre foretak søkte produksjonstilskudd

Nedgangen i antall foretak som søkte om produksjonstilskudd har aldri vært mindre enn i år. Men 2.915 foretak i 2016 viser at det de siste 20 årene har vært ei halvering av antall gardsbruk i drift i Møre og Romsdal. I 1996 var det 5.279 bruk i drift. - Statistikk kommunevis Møre og Romsdal 1996-2016 - klikk her

789 foretak med melkekyr

Fra 2015 til 2016 fortsetter nedgang i antall foretak med melkekyr i Møre og Romsdal, med en reduksjon fra 811 melkebruk i fjor til 789 melkebruk i 2016. Siden 2005 er antall melkebruk halvert i Møre og Romsdal. 1.586 melkebruk var registrert i 2005. Tabell kommunevis antall mjølkebruk 1995-2016 - klikk her

Antall melkekyr har fra 2015 til 2016 økt fra 21.299 til 21. 349. For ti år siden, i 2005, var det 25.822 melkekyr i fylket, og i år 2000 hadde vi 29.098 melkekyr. Tabell kommunevis antall mjølkekyr 1995-2016 - klikk her

Gjennomsnittsstørrelsen på melkebrukene i Møre og Romsdal har økt fra 26,3 melkekyr ved søknadsomgangen i august 2015, til 27,1 melkekyr per melkebruk i august 2016.

27 geitebruk

Antall geitebruk i Møre og Romsdal er uendret siste året med 27 fordelt på kommunene Stranda (10), Norddal (5), Ørsta (4), Volda (3), Vanylven (3), Vestnes (1) og Gjemnes (1). Stranda er fortsatt den nest største geitekommunen i landet. I Møre og Romsdal var det 50 geitebruk i 2006. Statistikk kommunevis antall geitebruk 2000-2016 - klikk her

De foreløpige tallene for august 2016 viser en bestand på 4486 melkegeiter i Møre og Romsdal, en økning i antall melkegeiter fra i fjor på 257 dyr.

Flere foretak med ammekyr

Det er 299 foretak med ammekyr i Møre og Romsdal i august 2016, som er 16 flere sammenliknet med august 2015. Antall ammekyr har økt med ca. 300 dyr i den samme perioden.

Økning i antall foretak med sauehold

Ifølge de foreløpige tallene er antall foretak med sauehold 1.069, hvilket er en økning på 12 foretak fra august i fjor. Siden 2013 har det blitt hele 73 flere sauebruk i Møre og Romsdal.

Det har vært en markant økning både i antall søyer over ett år og antall lam under ett år. Tallet på søyer var i august i år på 55.159, som er en økning på 2640 dyr siste året. Siden 2013 har økningen vært på hele 6.200 søyer over ett år.

Økningen av lam under ett år har siste året vært på 3.655 dyr. Siden 2013 har tallet på lam økt med over 7.000 dyr.

De foreløpige tallene fra august 2016 viser at gjennomsnittlig besetningsstørrelse i Møre og Romsdal nå er på 52 søyer over ett år, mens landsgjennomsnittet er på 64 søyer.

 

Se flere statistikker om landbruket i Møre og Romsdal - klikk her  og se i stolpen på venstre side