AVLYST: Den praktiske delen av pløyekurset ble avlyst av snøfokk. Fra venstre: Geir Kristiansen, Ingrid Gauslaa, instruktør Atle Haugnes, Oddbjørn Solum, Isak Jerpstad, Oddvar Opdahl, Rune Solum og Morten Elden. I traktoren er Terje Svarva. (Alle foto: Svein Tore Kolstad)
Høsten er tid for forberedelser til neste års avling, og pløying står på arbeidsplanen for mange bønder i disse dager.

Namdalseid bondelag, i samarbeid med Norsk Landbruksrådsgiving Nord Trøndelag, arrangerte pløyekurs torsdag 25. oktober, der blant annet praktisk pløying sto på programmet. Det ble ikke noe praktisk pløying, men teori og innstillingstips av plog/traktor klarte ikke snøen å stoppe.

VATRING: Isak Jerpstad får instruksjon i å vatre opp en vendeplog av instruktør Atle Haugnes.Instruktør Atle Haugnes fra Norsk landbruksrådgiving Sør-Trøndelag, hadde mange gode og lærerike tips å komme med. Han hadde med seg Ingrid Gauslaa, rådgiver jord og plante i Norsk Landbruksrådsgiving Nord Trøndelag.

- Det er enkelt å lage et godt såbed bare forholdet plog/traktor stemmer. Høstpløyingen gir tidligere våronn, den får god televirkning som gir god smuldring og et bedre såbed, sa blant annet Haugnes.

Alt det teoretiske ble presentert på en interessant og lærerik måte. Det er en kjensgjerning at pløying drar mye stein opp i dagen.

- Da vi var på Oppdal og hadde pløyekurs, var det en bonde som sa at en dags pløying gir ei ukes steinplukking til våren, ler Haugnes.

GODE RÅD: Her får Terje Svarva gode råd om innstilling av plogen av Atle Haugnes.Da de ni pløyerne som hadde møtt opp, skulle ut for å praktisere, ble det verre. Ute herjet nemlig kong Vinter, så praksisen måtte avlyses. Men Haugnes kunne gi mange gode tips om lufttrykk i bakhjulene på traktoren, innstilling av både stag, rulleskjær, trekkstenger og vatring av plogen. De to som hadde med seg ploger, fikk god instruksjon i å ordne med blant annet vatring, innstilling av rulleskjærene og knivene.

- Plogen skal skjære eller rive av halm, gressrester og ugressrøtter. Det ideelle er å skjære, sier Atle Haugnes. Deltakerne fikk høre at både tommestokk, skrunøkkel og vater er nødvendige redskaper for å få til ei skikkelig innstilling av plogen. Dette om det er en vanlig teigplog eller en større vendeplog.

Av Svein Tore Kolstad

GOD PLOGNAD: En god høstplognad gir lettere arbeid til våren. Men dette arbeidet ble gjort tidligere - for snøen la seg over Namdalseid....