Ole Tessem, i midten, informerte om god pløying, og svarte på spørsmål fra deltakerne. (Alle foto: Anette Liseter)

Godt utført pløying er viktig både for årets åker og eventuell etterkomne års eng.Ole Tessem var instruktør, og han fortalte blant annet om hvordan man får god plognad, og hvorfor det er viktig at både skumfjøler og forploger fungerer som de skal.

Instruksjon i hvordan man teigpløyer, og viktigheten med at all jord blir skikkelig vendt, og gir lukket plognad. Det gjør etterarbeidet så mye enklere når pløyingen er skikkelig utført, det gir også et mye bedre såbed.

Nå er det like før deltakerne, de som ikke fikk pløyd i fjor høst, kan sette sine ploger i jorda og få testet det de lærte på et innholdsrikt pløyekurs på Grøtmo.

Ole Tessem instruerte om innstillinger og samsvar traktor og plog.