De har plassert plastinnpakkede traktorer på strategiske steder langs Fv17 i kommunen.

- Dette tilbudet er det ingen mening i, altfor dårlig, sier leder i laget Anette Liseter.

- Tommelen ned, sier leder i Namdalseid Bondelag Anette Liseter og styremedlem Geir Kristiansen. (Alle foto: Svein Tore Kolstad, Lokalavisa Verran/Namdalseid

Bondelagets Anette får støtte fra ektemann Olav Liseter som er leder i Namdalseid Bonde- og Småbrukerlag.

- Dette tilbudet er ikke akseptabelt, sier Anette Liseter.